Władze ROD „ZORZA”

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego PZD ROD "ZORZA" w Ziemnicach składa się z następujących działkowców:
 1. mgr Krystyna GIZICKA-KRASIŃSKA - prezes
 2. Tadeusz            KLINICKI                             - zastępca prezesa
 3. Wiesława        ZAJĄC                                  - sekretarz
 4. Maria                WYRWAS                           - skarbnik
 5. Wiesław           JANUSZ                               - członek zarządu
 6. Zbigniew         BARANIAK                         - członek zarządu
 7. Zbigniew         KURNYTA                            - członek zarządu
Komisja Rewizyjna ROD "ZORZA" w składzie:
 1. Eugeniusz       HAMBICKI               − przewodniczący komisji
 2. Władysława  CICHOCKA               zastępca przewodniczącego komisji
 3. Janina              OTFINOWSKA        sekretarz komisji
Komisja d/s energetycznych ROD "ZORZA" w sektorze "A"
 1. Zbigniew    BARANIAK                    - przewodniczący komisji
 2. Krzysztof   PROROK                         - zastępca przewodniczącego komisji
 3. Kinga           MAZUR                           - członek komisji
 4. Jan                KRÓL                                - członek komisji
 5. Stanisław   ZABŁOTNY                   - członek komisji
Komisja d/s energetycznych ROD "ZORZA" w sektorze "B"
 1. Tadeusz     KLINICKI                          - przewodniczący komisji
 2. Zbigniew  KURNYTA                        - członek komisji
 3. Kazimierz KORENIK                         - członek komisji

"Nasz ogród – nasze życie"