Kontakt-Opłaty

Stowarzyszenie Ogrodowe Polskiego Związku Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy–ZORZA                                                         Ziemnice, ul. Legnicka 8A, 59-216 KUNICE                                                    Nip: 691-20-70-571 Regon: 00701591538630 Bank Spółdzielczy w Legnicy Nr konta bankowego: 38 8649 0005 2001 0003 7442 0001 email: rod_zorza@echostar.pl strona internetowa: www.rodzorza.legnica.pl Telefon: 763000422 - czynny w godzinach pracy Biura ROD "ZORZA" administrator strony: Wiesław JANUSZ linia

Zarząd ROD „Zorza” w Ziemnicach przypomina o statutowym obowiązku działkowiczów wnoszenia należnych opłat za korzystanie z działki za 2019r. Termin dokonania opłaty rocznej upływa 30 czerwca 2019r. Od tego terminu naliczane są odsetki za nieterminowe wpłaty. Opłaty można realizować w biurze ogrodu lub wpłacić na konto bankowe. Jeżeli opłata realizowana jest przelewem bankowym, w tytule przelewu proszę podać Nr działki i sektora.

linia Opłaty:

6zł

- Składka członkowska,

27gr. za m²

- powierzchni użytkowej działki,

62zł

- opłata ogrodowa (na pokrycie kosztów utrzymania i porządku na terenie ROD), Uwaga: opłatę ogrodową można obniżyć w przypadku wykonania przez działkowca prac: 1. przy działkach narożnych o 21zł, 2. w części przylegającej do ogrodzenia zewnętrznego o 21zł, 3. w części ogólnej ogrodu do 42zł. Maksymalna kwota obniżki wynikająca z pkt.1, 2, 3 nie może przekroczyć kwoty 42zł.

33zł

- za wodę,

45zł

- za wywóz śmieci,

12zł 

- opłata energetyczna.
linia

Opłaty, które zobowiązany jest uiścić kupujący działkę to:

     Oprócz kwoty wynegocjowanej ze sprzedającym działkę oraz kwoty około 25zł za jeden podpis (koszt notariusza) wynikającej z podpisania „Umowy przeniesienia praw do działki”, której to podpisanie trzeba potwierdzić u notariusza, kupujący ponosi również dodatkowe koszty statutowe z tabelki poniżej:

podwyższona opłata ogrodowa

660zł

opłata wpisowa

200zł

składka członkowska

6zł


Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

"Nasz ogród – nasze życie"