P1040259

Informacje Zarządu

 o naszej stronie internetowej….
W 2014 roku postanowiliśmy założyć stronę internetową. Ma ona służyć przede wszystkim naszym działkowcom. Za jej pomocą chcemy uzyskać jak najwięcej informacji, uwag i spostrzeżeń o naszym ROD „Zorza”, aby lepiej nim zarządzać i lepiej gospodarować naszymi wspólnymi, skromnymi funduszami. Chcemy też tą drogą przekazywać informacje o naszych planach i zamierzeniach Zarządu, a także o naszej bieżącej pracy. Myślimy, że jest to dobra droga – jedna z wielu – do kontaktu z dzierżawcami działek w naszym ogrodzie.
Zapraszamy do współpracy i czekamy na Wasze uwagi i propozycje dotyczące treści i formy tej internetowej strony.
Osoby dysponujące materiałami archiwalnymi i chcące się nimi podzielić, proszone są o kontakt w czasie godzin otwarcia biura Zarządu. Po ewentualnym wykorzystaniu, materiały zwrócimy właścicielowi.

Komunikaty

12 października 2016

     Zarząd ROD „ZORZA” przypomina działkowcom, że od 16 października 2016r. do 15 listopada 2016r. bramy wjazdowe otwarte będą we wtorki: – w godzinach od 900 do 1600.
Informacje o godzinach otwarcia i zamykania bram są wywieszone na tablicach ogłoszeń.

 Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu, bramy nie będą otwierane.

linia

27 września 2016

     Zarząd  ROD ”Zorza” w Ziemnicach  na swoim posiedzeniu w dniu 24.09.2016r. przyjął informację o wynikach konkursów, w których  uczestniczyli działkowcy ogrodu oraz ogród jako całość.

     W 2016 roku w wiosennym przeglądzie ogrodu wytypowano 8 wyróżniających się działek do konkursu organizowanego przez Zarząd Okręgowy PZD w Legnicy pt. „Najpiękniejsza działka w 2016r. w ogrodzie”. Ostatecznie zakwalifikowano 6 działek, ponieważ 2-ch działkowców nie było obecnych w czasie przeglądu przez komisję wytypowanych działek i zostali oni wykreśleni z uczestnictwa. Komisja konkursowa OZ PZD oceniła 4 działki o najwyższej ilości punktów a ich użytkownicy otrzymają bardzo cenne nagrody.

     Ponadto Zarząd ROD „Zorza” zgłosił do Konkursu Krajowego PZD również ogród jako całość. Ocenie podlegała cała działalność ogrodu, zarówno część administracyjna jak i gospodarcza, kulturalno-oświatowa, współpraca z innymi jednostkami samorządowymi lub stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi itp. Na szczeblu Krajowym PZD nasz ogród ROD „Zorza” otrzymał wyróżnienie w dziedzinie „Modernizacja i Inwestycje”. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD przyznała dla naszego ogrodu nagrodę w wysokości 2 tys. zł i 1 tys. zł w postaci nagród rzeczowych (książki), puchar oraz dyplom.

     Oprócz w/w konkursów nasz ogród uczestniczył w konkursie fotograficznym „Pochwal się swoim ogrodem” organizowanym przez współpracującą z Zarządem ROD firmą LEROY MERLIN w Legnicy. Zgłoszono 6 działek, spośród nich wybrano 3, którym przyznano miejsca 1-3 i działkowcy otrzymali również cenne nagrody.

     Przedstawione wyniki świadczą o dużym zainteresowaniu działkowców w zakresie doskonalenia estetyki i rozwoju posiadanych działek – zgodnie z regulaminem i statutem ROD.

     Zarząd ROD „Zorza” serdecznie gratuluje zwycięzcom biorących udział w konkursach i zaprasza innych działkowców o włączenie się do uczestnictwa w przyszłym roku.

dyplom-i-podziekowaniekonkurs_2016

linia

01 sierpnia 2016

     Zarząd ROD „ZORZA” przypomina działkowcom, że od 01 września 2016r. do 15 października 2016r. bramy wjazdowe otwarte będą we wtorki: – w godzinach od 800 do 1800.
Informacje o godzinach otwarcia i zamykania bram są wywieszone na tablicach ogłoszeń.

 Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu, bramy nie będą otwierane.

linia

11 czerwca 2016

     W dniu 10 czerwca 2016r. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZORZA” w Ziemnicach miał przyjemność gościć grupę dzieci i wychowawców z Przedszkola „Planeta Zdrowia” z Legnicy. Przedszkolaki uświetniły spotkanie swoimi występami na świeżym powietrzu. Pokazaliśmy dzieciom niektóre działki: kwiatowe, owocowe, z jarzynami. Nasi mili goście byli bardzo zainteresowani truskawkami rosnącymi na niektórych działkach. Ponieważ pogoda dopisała, dzieci bawiły się w różne gry i zabawy na pięknie udekorowanym balonikami placu przy budynku Zarządu.

Podziękowanie Przedszkole_planeta zdrowiaprzejdź do galerii foto….

linia

24  maja 2016

     Zarząd ROD „ZORZA” informuje działkowców, że dokonano wiosennego przeglądu działek, który odbył się w dniach 23 i 24 maja 2016r. W wyniku tego przeglądu m.in. stwierdzono brak wywieszonych na bramkach lub w innym widocznym z alejki ogrodowej miejscu numerów geodezyjnych poszczególnych działek. Do oznaczenia działki zobowiązany jest użytkownik działki na podstawie Regulaminu ROD oraz podjętej uchwały na Walnym Zebraniu członków ROD „ZORZA” w 2015r.
W sektorze A brakuje oznaczeń na następujących działkach:
1, 4, 11, 14, 17, 24, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 45, 46, 48, 50, 54, 55, 58, 80, 82, 90, 92, 102, 103, 104, 105, 110, 112, 114, 115, 124, 129, 135, 139, 140, 142, 144, 150, 155, 157, 159, 160, 173, 174, 176, 180, 184, 195, 197, 206, 207, 216, 220, 222, 228, 230, 234, 236, 244, 245, 247, 248, 252, 257, 259, 260, 263, 265, 266, 267, 282, 283, 284, 290, 296, 297, 298, 299, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 323, 325, 326, 328, 331, 332, 335, 339, 341, 343, 344, 348, 352, 353, 356.
W sektorze B brakuje oznaczeń na następujących działkach:
6, 20, 23, 25, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 46, 55, 47, 48, 50, 53, 60, 61, 67, 79, 92, 93, 94, 97, 98, 110, 115, 121, 124, 126, 130, 136, 139, 144, 147, 157, 162, 165, 168, 173, 174, 175, 176, 178, 181, 182, 187, 198, 204, 207, 211, 212, 214, 219, 222, 232, 235, 242, 247, 248, 256, 267, 274, 275, 276, 283, 284, 287, 288, 290, 292, 296, 298, 303, 313, 317, 321, 322, 323, 329, 342, 343, 345, 349, 351, 352, 353, 365, 366, 367, 373, 374, 377, 381, 388.

linia

14 maja 2016

APEL

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach zwraca się do wszystkich działkowców naszego ogrodu o większe zdyscyplinowanie w gospodarce odpadami na terenie ogrodu. Pojemniki na śmieci wypełniane są w dużej części workami z trawą, zielskiem, ściętym drzewem itp. odpadami, które zgodnie z regulaminem ogrodu winny być składowane w kompostownikach.
Wymóg posiadania kompostownika ustala regulamin ROD §42 ust.1-3.

     Sprawę śmieci i odpadów z działki reguluje również regulamin ROD §68 ust.1-3.

Regulamin ROD

     Prosimy również o niepodrzucanie pod pojemniki komunalne, odpadów wielkogabarytowych (wersalki, telewizory, krzesła itp.) – bo nie jest to miejsce na tego typu rzeczy.
Prośba nasza podyktowana jest dużymi kosztami wywozu śmieci w dużej części zapełnionych nie odpadami komunalnymi, a tylko do tych służą pojemniki. Apel dotyczy tych działkowców, którzy nie przestrzegają regulaminu i narażają pozostałych działkowców na większe koszty. Na takie praktyki Zarząd ROD „ZORZA” będzie reagował zdecydowanie, łącznie z wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki, ponieważ ci działkowcy działają na szkodę naszego ogrodu.
Zwracamy się z apelem do wszystkich działkowców o zapisywanie numerów rejestracyjnych samochodów, z których to kierowcy podrzucają pod nasze ogrodzenie różnego rodzaju odpady śmieciowe. Zabrania się również wystawiania na alejki działkowe różnego rodzaju przedmiotów wielkogabarytowych. Przykładem takich zdarzeń są fotografie poniżej.
O tego typu faktach zauważonych przez naszych działkowiczów, bardzo prosimy informować gospodarzy ogrodu, zgłaszać w biurze ogrodu, bądź za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub pisząc na nasz adres email rod_zorza@echostar.pl

20160514_193207

WP_20160517_20_18_53_Pro

DSC00919

Dziękujemy za współpracę.

Prezes Zarządu ROD „ZORZA”

linia

14 kwietnia 2016

     Zarząd ROD „ZORZA” informuje działkowców, że z dniem dzisiejszym został uruchomiony nr telefonu kontaktowego 763000422 do biura ogrodu.

Uwaga: numer telefonu czynny będzie tylko w godzinach pracy biura.

linia

19 marca 2016

     Zarząd   ROD „ZORZA” informuje działkowców, że dnia  19.03.2016r. na posiedzeniu Zarządu podjęto decyzję o dalszej współpracy z LEROY MERLIN w zakresie zaopatrywania naszych działkowców w potrzebny sprzęt ogrodowy. Ustalono formy współpracy  i sposób zaopatrzenia naszych działkowców w  różnego rodzaju  towary ogrodowe. Niżej na fotografii przedstawiciele w/w firmy i zarząd ROD.

LeroyMerlin_2016

Prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na naszej stronie internetowej, tablicach ogłoszeń, kiedy będą realizowane zamówienia na przywóz ziemi, kory i innych towarów zamówionych przez naszych działkowców. 

Prezes Zarządu ROD „ZORZA”

linia

01 marca 2016

     W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia węzła wodnego informujemy działkowiczów o obowiązku sprawdzenia instalacji wodnych na swoich działkach. Próbne uruchomienie węzła wodnego nastąpi:
sektor „A” i „B” – 02.04.2016r. w godz. 10°° – 13°°.
    

Od dnia 09.04.2016r. będzie pełne uruchomienie wodociągu.

Uwaga: w przypadku dużej ilości przecieków stałe dostarczenie wody, może zostać przesunięte w czasie.

linia

01 marca 2016

    Zgodnie z uchwałą Zarządu ROD „ZORZA” z dnia 20 lutego 2016r. bramy wjazdowe na sektor „A” i „B” otwarte będą w każdy wtorek:

  • od 01.04.2016r. do 30.04.2016r. – w godzinach od 800 do 1800,
  • od 01.05.2016r. do 31.08.2016r. – w godzinach od 800 do 2000,
  • od 01.09.2016r. do 15.10.2016r. – w godzinach od 800 do 1800,
  • od 16.10.2016r. do 15.11.2016r. – w godzinach od 900 do 1600.

Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu, bramy nie będą otwierane.

Kunice 59-216, Ziemnice 8a