Kronika ogrodu

Historia ROD „ZORZA” w Ziemnicach

     ROD „ZORZA” w Ziemnicach powstał w 1982r. Urząd Rejonowy w Legnicy działający w imieniu Skarbu Państwa, w dniu 13 stycznia 1997r. Aktem Notarialnym Rep. A nr 239/97 przekazał Polskiemu Związkowi Działkowców z siedzibą w Warszawie – w trybie ustawy z dnia 29 kwietnia 1985r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U. Nr 30 poz.127 z późn. zm.) oraz art.2 ust 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 23 czerwca1995r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 99 poz. 468) – oddanie nieodpłatnie na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości, tj. niezabudowane  działki o numerach geodezyjnych 519, 518, 582, 583, 577/5, 577/8 o łącznej powierzchni 49,53ha. Pierwsza opłata roczna wynosiła 22.928,62 zł. Cenę gruntu na dzień przekazania ustalono na  kwotę 152.857,49zł. W §9 Aktu Notarialnego zaznaczono tryb rozwiązania umowy przed upływem określonego terminu. Według podziału geodezyjnego na poszczególne działki powierzchnia ogółem wynosi 37,50ha i obejmuje 750 działek.

linia

Co nieco z historii bliższej działkowcowi…

Skład komitetu organizacyjnego POD „Zorza”, który został wybrany 16 lipca 1982r.

Zarząd:
Prezes                           – Wacław    ZIĘTEK
Wiceprezes                   – Ryszard    KLEPACKI
Sekretarz                      – Eugenia    ŁUCKA
Członkowie:                

Stefan       PALUCH
Czesław    BANASZAK
Stanisław  BOROWIEC
Stefan       WALASIAK
Kazimierz ZAJĄC

Gospodarz ogrodu        – Stanisław  SOŁOWIEJ

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca            – Grażyna    MAZURKIEWICZ
Członkowie:

Leszek       RYBARCZYK
Ryszard     BOJARSKI

Komisja Rozjemcza:
Przewodnicząca            – Krystyna   KOZAKIEWICZ
Członkowie:

 Anna          OWCZAREK
Jan             WINIARSKI


     Wykaz zakładów pracy, których pracownicy otrzymali działki na terenie POD „Zorza” w Ziemnicach na sektorach A i B w momencie powstawania ogrodu w latach 1982 i 1983.

Sektor „A”
 Lp. Zakład pracy Ilość działek
 1. OPGK Zakład Terenowy 3
 2. WZSR ZOAPL 14
 3. WZSR Zakład Inwestycji i Budownictwa 20
 4. WZSR „Samopomoc Chłopska” 49
 5. Państwowy Ośrodek Maszynowy 28
 6. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 40
 7. WSS „Społem” 15
 8. Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 26
 9. Energopol 7 10
 10. Transkom 50
 11. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 24
 12. Działkowcy indywidualni 72
Sektor „B”
 1. Spółdzielnia Transportu Wiejskiego 24
 2. Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 8
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” 14
 4. Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Inwestprojekt” 20
 5. Wojewódzki Zarząd Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich 8
 6. Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa – Zakład Remontowo-Budowlany 23
 7. Wojewódzki Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowych 15
 8. Zakład Energetyczny (z puli Spółdzielni Mieszkaniowej) 19
 9. Zakłady Graficzne 17
 10. RSW „Książka-Prasa-Ruch” 15
 11. Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych 3
 12. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 7
 13. Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych (MO) 25
 14. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego 1 9
 15. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych 6
 16. Prokuratura Wojewódzka 4
 17. Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich 4
 18. Zakłady Odzieżowe „Hanka” 40
 19. PRIBO 44
 20. Działkowcy indywidualni 73

linia

W 2014 roku postanowiliśmy założyć stronę internetową. Ma ona służyć przede wszystkim naszym działkowcom. Za jej pomocą chcemy uzyskać jak najwięcej informacji, uwag i spostrzeżeń o naszym ROD „Zorza”, aby lepiej nim zarządzać i lepiej gospodarować naszymi wspólnymi, skromnymi funduszami. Chcemy też tą drogą przekazywać informacje o naszych planach i zamierzeniach Zarządu, a także o naszej bieżącej pracy. Myślimy, że jest to dobra droga – jedna z wielu – do kontaktu z dzierżawcami działek w naszym ogrodzie.

Zapraszamy do współpracy i czekamy na Wasze uwagi i propozycje dotyczące treści i formy tej internetowej strony.

Osoby dysponujące materiałami archiwalnymi i chcące się nimi podzielić, proszone są o kontakt w czasie godzin otwarcia biura Zarządu. Po ewentualnym wykorzystaniu, materiały zwrócimy właścicielowi.

"Nasz ogród – nasze życie"