Gospodarz Ogrodu

Gospodarzami ogrodu ROD „Zorza” są: Emilia CHODZIEJ-BZOWY działka 230 sektor A i Mieczysław BZOWY działka 199 sektor A.
Gospodarze w sprawach dotyczących ogrodu będą dyżurować w biurze ogrodu we wtorki w godzinach pracy biura czyli 1500 – 1700

Do obowiązków Gospodarza Ogrodu należy:

  • otwieranie bram wjazdowych we wtorki
    (01 kwietnia  15 listopada),
  • organizowanie prac społecznych na rzecz ogrodu,
  • nadzorowanie urządzeń wodnych,
  • czuwanie nad bezpieczeństwem urządzeń elektrycznych,
  • dbanie o porządek w ogrodzie,
  • pilnowanie harmonogramu wywozu śmieci z terenu ogrodu,
  • załatwianie spraw bieżących działkowców.

"Nasz ogród – nasze życie"