Rok 2014/WZ

Ze względu na ustawowy wymóg – w roku 2014 odbyły się dwa Walne Zebrania


 • w dniu 24.04.2014r. w Domu Kultury „ATRIUM” w Legnicy odbyło się Walne Zebranie – sprawozdawcze.

Na tym zebraniu podjęto następujące uchwały Walnego Zgromadzenia:

 1. Nr 1/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2013r.
 2. Nr 2/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2013r.
 3. Nr 3/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za okres od 01.01. do 18.01.2014r.
 4. Nr 4/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2013r.
 5. Nr 5/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej ROD w 2013r.
 6. Nr 6/2014 w sprawie planu pracy na 2014r.
 7. Nr 7/2014 w sprawie preliminarzy finansowych na 2014r.
 8. Nr 8/2014 w sprawie opłaty na rzecz ogrodu.
 9. Nr 9/2014 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia wpłaty za energię elektryczną w 2014r.
 10. Nr 10/2014 w sprawie wysokości opłaty energetycznej w 2014r.
 11. Nr 11/2014 w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wody ogrodu przez poszczególnych działkowców.
 12. Nr 12/2014 w sprawie ilości godzin pracy na rzecz ogrodu świadczonej przez działkowca i ekwiwalentu za niewykonane prace w 2014r.
 13. Nr 13/2014 w sprawie planu zagospodarowania ROD.
 14. Nr 14/2014 w sprawie opłaty rocznej dla użytkowników parkingu przy al.Jeżynowej.
 • w dniu 28.06.2014r. w Hotelu QUBUS przy ul. Skarbowej 2 w Legnicy odbyło się drugie Walne Zebranie w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego. Frekwencja na Walnym Zebraniu zarówno w 1-szym terminie jak i w 2-gim terminie była bardzo niska (103 działkowców) dlatego też ogród należy do ogólnokrajowego stowarzyszenia PZD. Niska frekwencja uniemożliwiła podjęcie innej uchwały.

liniaPodjęte uchwały obowiązują wszystkich działkowców bez względu na to, czy był obecny na Walnym Zebraniu, czy też nie był.

"Nasz ogród – nasze życie"