Rok 2018/IZ

29 listopada 2018

Zarząd ROD „ZORZA” zwraca się z apelem
do wszystkich użytkowników działek w naszym ogrodzie

     Zakończył się sezon działkowy. Jesienna, deszczowa pogoda oraz coraz krótsze dni powodują, że działki odwiedzane są coraz rzadziej. Koniec sezonu dla działkowców oznacza początek sezonu kradzieży z włamaniami do altanek. Opustoszałymi altankami mogą zacząć interesować się złodzieje, licząc na łatwe łupy.
„Nieproszeni goście” są szczególnie uciążliwi, ponieważ włamując się do altanek i pomieszczeń gospodarczych przy okazji dokonują zniszczeń w ogrodzeniu, wybijają szyby, wyłamują drzwi itp.
W przypadku stwierdzenia włamania i dewastacji na działce prosimy o zgłoszenie tego faktu na Posterunku Policji w Legnicy lub pod ogólnodostępnym numerem 997 lub 112.
     Jeżeli zauważymy włamania na innych działkach (powybijane szyby w oknach, uszkodzone i otwarte drzwi wejściowe do altan) prosimy o taką informację za pomocą Formularza Kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub za pomocą e-maila: rod_zorza@echostar.pl
Apelujemy o regularne doglądanie ogródków działkowych i informowanie policji o wszystkich przypadkach kradzieży lub wandalizmu.
Nasz ogród działkowy to jest nasze wspólne mienie, więc dbajmy o nie. Nikt za nas tego nie zrobi.

22 listopada 2018

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że na sezon jesienno-zimowy  wstrzymane zostało dostarczanie wody na teren ogrodu.

Uwaga: W celu uniknięcia przykrych niespodzianek na wiosnę (pęknięcia rur, kranów itd.) prosimy działkowców o odkręcenie zaworów czerpalnych na swoich działkach w celu wpuszczenia powietrza do instalacji wodnej. Pozwoli to na zejście resztek wody z instalacji wodnej, a tym samym unikniemy zniszczeń, które mógłby dokonać mróz.

06 listopada 2018

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje działkowców, że w związku ze znacznym spadkiem zapotrzebowania na wodę, od dnia 10.11.2018r. zaprzestajemy dostarczania wody na sektor A i B.

13 października 2018

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku z dalszym brakiem opadów, bardzo wysoką temperaturą, wzmożonym zapotrzebowaniem na wodę, a przede wszystkim ze względu na niekontrolowany pobór wody i niemożność zaspokojenia w wodę obu sektorów naraz, od dnia 15.10.2018r. – korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” będzie możliwe naprzemiennie:

Sektor A
Wtorek, Czwartek, Sobota
rano w godz. 900 – 1100  i po południu w godz. 1600 – 1800

 Sektor B
Poniedziałek, Środa, Piątek
rano w godz. 900 – 1100  i po południu w godz. 1600 – 1800

Sektor A i B
NIEDZIELA
rano w godz. 900 – 1100 i po południu w godz. 1600 – 1800

Uwaga: W związku ze stwierdzonymi przypadkami pozostawiania bez dozoru otwartych kranów z podłączonymi wężami – kategorycznie zabrania się stosowania takich praktyk!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek.
Prosimy również, aby przy opuszczaniu działki – sprawdzić, czy zakręciliśmy krany.

03 września 2018

     Zarząd ROD „ZORZA” przypomina działkowcom, że od miesiąca września zmieniają się godziny otwarcia i zamknięcia bram wjazdowych:

 • od 01.09.2018r. do 15.10.2018r. – w godzinach od 800 do 1800,
 • od 16.10.2018r. do 15.11.2018r. – w godzinach od 900 do 1600.

Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu, bramy nie będą otwierane.

Informacje o godzinach otwarcia i zamykania bram są wywieszone na tablicach ogłoszeń.

05 sierpnia 2018

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku z brakiem opadów, bardzo wysoką temperaturą, wzmożonym zapotrzebowaniem na wodę, a przede wszystkim ze względu na niekontrolowany pobór wody i niemożność zaspokojenia w wodę obu sektorów naraz, od dnia 06.08.2018r. – korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” będzie możliwe naprzemiennie:

Sektor A
Wtorek, Czwartek, Sobota
rano w godz. 800 – 1000  i po południu w godz. 1700 – 1900

 Sektor B
Poniedziałek, Środa, Piątek
rano w godz. 800 – 1000  i po południu w godz. 1700 – 1900

Sektor A i B
NIEDZIELA
rano w godz. 800 – 1000 i po południu w godz. 1700 – 1900

 Uwaga: W związku ze stwierdzonymi przypadkami pozostawiania bez dozoru otwartych kranów z podłączonymi wężami – kategorycznie zabrania się stosowania takich praktyk!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek.
Prosimy również, aby przy opuszczaniu działki – sprawdzić, czy zakręciliśmy krany.

06 czerwca 2018

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku z brakiem opadów, wysoką temperaturą, wzmożonym zapotrzebowaniem na wodę, a przede wszystkim ze względu na niekontrolowany pobór wody, od dnia 11.06.2018r. – korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” będzie możliwe tylko w godzinach: 

rano od godz. 800 – 1000 i po południu od godz. 1700 – 1900

Uwaga: W związku ze stwierdzonymi przypadkami pozostawiania bez dozoru otwartych kranów z podłączonymi wężami – kategorycznie zabrania się stosowania takich praktyk!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek.
Prosimy również, aby przy opuszczaniu działki – sprawdzić, czy zakręciliśmy krany.

19 maja 2018

     Zarząd ROD „ZORZA” informuje działkowców, że wiosenny przegląd działek ROD „ZORZA” w sektorze A i B odbędzie się w dniach 09 i 11 czerwca 2018roku. W czasie przeglądu szczególnie zwracana będzie uwaga na:

 • wygląd ogólny działki,
 • zagospodarowanie działki,
 • wyposażenie w kompostownik,
 • czy działka w widocznym miejscu posiada numer ewidencyjny, do czego działkowca zobowiązuje Regulamin Ogrodu,
 • czy na sąsiednie działki a w szczególności na alejki ogrodowe, nie przechodzą gałęzie drzew i krzewów, co zagraża bezpieczeństwu działkowców i utrudnia bezpieczny przejazd samochodów uprzywilejowanych, takich jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, samochody zakładów energetycznych, samochody policyjne.

23 kwietnia 2018

     W dniu 21.04.2018r. o godz.1030 w Domu Kultury „ATRIUM” w Legnicy odbyło się Walne Zebranie – sprawozdawcze ROD „ZORZA””.

Więcej na ten temat w zakładce Walne Zebranie 2018.

17 marca 2018

     Zgodnie z uchwałą Zarządu ROD „ZORZA” z dnia 17 marca  2018r. bramy wjazdowe na sektor „A” i „B” otwarte będą w każdy wtorek:

 • od 01.04.2018r. do 30.04.2018r. – w godzinach od 800 do 1800,
 • od 01.05.2018r. do 31.08.2018r. – w godzinach od 800 do 2000,
 • od 01.09.2018r. do 15.10.2018r. – w godzinach od 800 do 1800,
 • od 16.10.2018r. do 15.11.2018r. – w godzinach od 900 do 1600.

Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu i bardzo rozmiękczonych alejek, bramy nie będą otwierane.
Jeżeli we wtorek wypada jakieś święto, to bramy będą otwarte w następnym dniu.

17 marca 2018

     W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia węzła wodnego, informujemy działkowiczów o obowiązku sprawdzenia instalacji wodnych na swoich działkach. Próbne uruchomienie węzła wodnego nastąpi:

sektor „A” i „B” – 07.04.2018r. w godz. 10°° – 13°°

Od dnia 14.04.2018r. będzie pełne uruchomienie wodociągu.

Uwaga: w przypadku dużej ilości przecieków – stałe dostarczanie wody, może zostać przesunięte w czasie.

09 stycznia 2018

     Zarząd  ROD  „ZORZA” w Ziemnicach informuje  działkowców, którzy nie  opłacili  statutowych zobowiązań za użytkowanie działki za rok 2017, że otrzymają w 2018r. wypowiedzenie umowy dzierżawy działki.
Więcej informacji na ten temat na naszej stronie internetowej w zakładce KONTAKT-OPŁATY.

01 grudnia 2017

Zarząd ROD „ZORZA” zwraca się z apelem
do wszystkich użytkowników działek w naszym ogrodzie

     Zakończył się sezon działkowy. Jesienna, deszczowa pogoda oraz coraz krótsze dni powodują, że działki odwiedzane są coraz rzadziej. Koniec sezonu dla działkowców oznacza początek sezonu kradzieży z włamaniami do altanek. Opustoszałymi altankami mogą zacząć interesować się złodzieje, licząc na łatwe łupy.
„Nieproszeni goście” są szczególnie uciążliwi, ponieważ włamując się do altanek i pomieszczeń gospodarczych przy okazji dokonują zniszczeń w ogrodzeniu, wybijają szyby, wyłamują drzwi.
W przypadku stwierdzenia włamania i dewastacji na działce prosimy o zgłoszenie tego faktu na Posterunku Policji w Kunicach ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice, tel. 76 8761651 lub pod ogólnodostępnym numerem 997.
     Jeżeli zauważymy włamania na innych działkach (powybijane szyby w oknach, uszkodzone i otwarte drzwi wejściowe do altan) prosimy o taką informację za pomocą Formularza Kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub za pomocą e-maila: rod_zorza@echostar.pl
Apelujemy o regularne doglądanie ogródków działkowych i informowanie policji o wszystkich przypadkach kradzieży lub wandalizmu.
Nasz ogród działkowy to jest nasze wspólne mienie, więc dbajmy o nie. Nikt za nas tego nie zrobi.

"Nasz ogród – nasze życie"