Polityka stosowania plików COOKIES

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego

Obowiązek informowania o stosowaniu plików cookies przez witryny internetowe od dnia 22 marca 2013r. wynika z aktualnej treści Ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Wprowadzono do niej bowiem nowelizację (w dniu 16.11.2012r.), która oprócz szeregu mniej lub bardziej istotnych zmian wprowadza najważniejszy z naszego punktu widzenia obowiązek informowania internautów o stosowaniu w danej witrynie plików Cookie.

Sprawdź treść ustawy bezpośrednio na stronie rządowego Dziennika Ustaw: http://isap.sejm.gov.pl (interesuje nas Art. 173)

lub informację na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: https://mac.gov.pl/ (podpunkt dotyczący ciasteczek)

Oznacza to wprost, że wszystkie ciasteczka instalowane na komputerze podlegają obowiązkowemu informowaniu użytkownika końcowego o ich stosowaniu, bowiem pliki cookie są informacjami w rozumieniu tej Ustawy (również za interpretacją Ministerstwa), a urządzeniem telekomunikacyjnym jest komputer (lub inne urządzenie, z którego korzysta użytkownik naszej strony WWW).

Aktualny, pełny tekst przedmiotowej Ustawy (Ustawa o zmianie Ustawy Prawo Telekomunikacyjne) można znaleźć na stronach rządowego Dziennika Ustaw: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

Genezy tego prawa należy szukać – jak wielu kontrowersyjnych przepisów – w wytycznych Unii Europejskiej. Warto jednak pamiętać, że wiele krajów już dawno wprowadziło taki obowiązek (by wymienić choćby Wielką Brytanię i sztandarowy przykład witryny telewizji BBC – bbc.co.uk, z ogromnym komunikatem dotyczącym cookies na samej górze ekranu.

admin

"Nasz ogród – nasze życie"