ROK 2019/IZ

05 grudnia 2019

Jak nie należy korzystać z wody!!!

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że na podstawie art. 268 ustawy Prawo Wodne – ogrody działkowe od 2019 roku zobowiązane są do ponoszenia opłaty za pobór wód podziemnych i powierzchniowych. W związku z tym powinniśmy racjonalnie korzystać z wody, gdyż są to niemałe koszty. A takie widoki jak poniżej, można było zobaczyć dosyć często w naszym ogrodzie w ciągu ostatniego sezonu. Woda staje się deficytowa między innymi przez taką niegospodarność, o czym mogliśmy się przekonać tego lata. W końcowym efekcie koszty takiego marnotrawstwa wody ponosimy my – wszyscy działkowcy. Znamienne jest to, że działkowcy za brak wody tylko i wyłącznie obwiniają Zarząd i nieudolność gospodarza a stają w obronie tych pseudo cwaniaków.
Czy nie warto zmienić sposobu myślenia?

26 listopada 2019

Zarząd ROD „ZORZA” zwraca się z apelem
do wszystkich użytkowników działek w naszym ogrodzie

     Zakończył się sezon działkowy. Jesienna, deszczowa pogoda oraz coraz krótsze dni powodują, że działki odwiedzane są coraz rzadziej. Koniec sezonu dla działkowców oznacza początek sezonu kradzieży z włamaniami do altanek. Opustoszałymi altankami mogą zacząć interesować się złodzieje, licząc na łatwe łupy.
„Nieproszeni goście” są szczególnie uciążliwi, ponieważ włamując się do altanek i pomieszczeń gospodarczych przy okazji dokonują zniszczeń w ogrodzeniu, wybijają szyby, wyłamują drzwi itp.
W przypadku stwierdzenia włamania i dewastacji na działce prosimy o zgłoszenie tego faktu na Posterunku Policji w Legnicy lub pod ogólnodostępnym numerem 997 lub 112.
     Jeżeli zauważymy włamania na innych działkach (powybijane szyby w oknach, uszkodzone i otwarte drzwi wejściowe do altan) prosimy o taką informację za pomocą Formularza Kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub za pomocą e-maila: rod_zorza@echostar.pl
Apelujemy o regularne doglądanie ogródków działkowych i informowanie policji o wszystkich przypadkach kradzieży lub wandalizmu.
Nasz ogród działkowy to jest nasze wspólne mienie, więc dbajmy o nie. Nikt za nas tego nie zrobi.

06 listopada 2019

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że na sezon jesienno-zimowy  wstrzymane zostało dostarczanie wody na teren ogrodu.

Uwaga: W celu uniknięcia przykrych niespodzianek na wiosnę (pęknięcia rur, kranów itd.) prosimy działkowców o odkręcenie zaworów czerpalnych na swoich działkach w celu wpuszczenia powietrza do instalacji wodnej. Pozwoli to na zejście resztek wody z instalacji wodnej, a tym samym unikniemy zniszczeń, które mógłby dokonać mróz.

20 października 2019

     W związku z dużą inwazją dzików zwracamy się do działkowców o zabezpieczenie i wzmocnienie ogrodzenia swoich działek w szczególności tych w pobliżu lasu i bagien. Gospodarze ogrodu codziennie wzmacniają ogrodzenie zewnętrzne drutem kolczastym i stalowymi prętami, jednakże nadal obserwuje się nowe wejścia dzików na nasz ogród. Informujemy równocześnie, że działkowcy, którzy mają działki w pobliżu ogrodzenia i miejsc wejścia dzików mogą otrzymać metalowe pręty od gospodarzy ogrodu. Prosimy o solidarne i wspólne zabezpieczenia.

Zarząd Ogrodu

15 października 2019

     Zarząd ROD „ZORZA” przypomina działkowcom, że od 16 października 2019r. zmieniają się godziny otwarcia i zamknięcia bram wjazdowych:

 • od 16.10.2019r. do 15.11.2019r. – w godzinach od 900 do 1630.

Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu, bramy nie będą otwierane.

Informacje o godzinach otwarcia i zamykania bram są wywieszone na tablicach ogłoszeń.

25 września 2019

     Zarząd ROD „ZORZA” informuje działkowców, że jesienny przegląd działek ROD „ZORZA” w sektorze A i B odbędzie się w dniach 07 i 08 października 2019roku. W czasie przeglądu szczególnie zwracana będzie uwaga na:

 • wygląd ogólny działki,
 • zagospodarowanie działki,
 • wyposażenie w kompostownik,
 • czy działka w widocznym miejscu posiada numer ewidencyjny, do czego działkowca zobowiązuje Regulamin Ogrodu,
 • czy na sąsiednie działki a w szczególności na alejki ogrodowe, nie przechodzą gałęzie drzew i krzewów, co zagraża bezpieczeństwu działkowców i utrudnia bezpieczny przejazd samochodów uprzywilejowanych, takich jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, samochody zakładów energetycznych, samochody policyjne.

21 września 2019

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na wodę od 25.09.2019r. do 31.10.2019r. korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” będzie możliwe na sektorze A i B:

we wszystkie dni w powyższym terminie:
rano w godz. 900 – 1000  i po południu w godz. 1700 – 1800

Uwaga: W związku ze stwierdzonymi przypadkami pozostawiania bez dozoru otwartych kranów z podłączonymi wężami – kategorycznie zabrania się stosowania takich praktyk!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek.
Prosimy również, aby przy opuszczaniu działki – sprawdzić, czy zakręciliśmy krany.

29 sierpnia 2019

     Zarząd ROD „ZORZA” przypomina działkowcom, że od miesiąca września zmieniają się godziny otwarcia i zamknięcia bram wjazdowych:

 • od 01.09.2019r. do 15.10.2019r. – w godzinach od 800 do 1800,
 • od 16.10.2019r. do 15.11.2019r. – w godzinach od 900 do 1630.

Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu, bramy nie będą otwierane.

Informacje o godzinach otwarcia i zamykania bram są wywieszone na tablicach ogłoszeń.

22 lipca 2019

A P E L

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach zwraca się z prośbą do wszystkich działkowców naszego ogrodu o pełne zdyscyplinowanie w gospodarce odpadami na terenie ogrodu. Pojemniki na śmieci wypełniane są w dużej części workami z trawą, zielskiem, gałęziami, itp. odpadami, które zgodnie z regulaminem ogrodu winny być składowane w kompostownikach. Wymóg posiadania kompostownika ustala regulamin ROD §42. Sprawę śmieci i odpadów z działki reguluje również regulamin ROD w §68.

Regulamin ROD

     Prosimy również o niepodrzucanie pod pojemniki komunalne odpadów wielkogabarytowych (wersalki, telewizory, krzesła, opony (!!!), itp.). Tego typu rzeczy powinny być usuwane przez użytkownika działki na jego koszt, a nie na koszt całej społeczności ogrodu. Pamiętajmy również, że dodatkowo zamawiane kontenery to dodatkowy, spory koszt dla działkowców.
Zabrania się również wystawiania na alejki działkowe różnego rodzaju przedmiotów wielkogabarytowych. Przykładem takiego zdarzenia z ostatniego tylko okresu jest fotografia poniżej.

Wywiezienie na wysypisko tych rzeczy kosztowało Zarząd ROD „Zorza” – czyli nas wszystkich – 993,63zł. Dla niedużego budżetu ROD „Zorza” jest to ogromny uszczerbek a takich zdarzeń w ciągu roku jest więcej. Za tę kwotę można by było zrobić wiele dobrych rzeczy na ogrodzie.
Na takie praktyki Zarząd ROD „ZORZA” będzie reagował zdecydowanie, łącznie z wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki, ponieważ ci działkowcy działają na szkodę naszego ogrodu.

     Bardzo prosimy, aby o tego typu faktach zauważonych przez naszych działkowiczów, informować gospodarzy ogrodu ewentualnie zgłaszać w biurze ogrodu. Można również uczynić to za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub pisząc na nasz adres email: rod_zorza@echostar.pl

Zwracamy się również z apelem do wszystkich działkowców o zapisywanie numerów rejestracyjnych samochodów, z których kierowcy podrzucają pod nasze ogrodzenie różnego rodzaju odpady śmieciowe.

                                                                                            Dziękujemy za współpracę.

Prezes Zarządu ROD „ZORZA”

14 lipca 2019

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku z dalszym brakiem opadów, bardzo wysoką temperaturą, wzmożonym zapotrzebowaniem na wodę, a przede wszystkim ze względu na niekontrolowany pobór wody i niemożność zaspokojenia w wodę obu sektorów naraz, od dnia 17.07.2019r. – korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” będzie możliwe naprzemiennie:

Sektor A
w dni nieparzyste, czyli np. 1, 3, 5 itd.
rano w godz. 800 – 1000  i po południu w godz. 1700 – 1900
w niedziele i święta
rano w godz. 900 – 1100 i po południu w godz. 1700 – 1900

 Sektor B
w dni parzyste, czyli np. 2, 4, 6 itd.
rano w godz. 800 – 1000  i po południu w godz. 1700 – 1900
w niedziele i święta
rano w godz. 900 – 1100 i po południu w godz. 1700 – 1900

Uwaga: W związku ze stwierdzonymi przypadkami pozostawiania bez dozoru otwartych kranów z podłączonymi wężami – kategorycznie zabrania się stosowania takich praktyk!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek.
Prosimy również, aby przy opuszczaniu działki – sprawdzić, czy zakręciliśmy krany.

09 czerwca 2019

     Na podstawie audytu niezależnej firmy uprawnionej do oceny wydajności studni i pomp, która stwierdziła, że zużycie wody jest większe niż wydajność pomp – Zarząd podjął decyzję o racjonowaniu wody od dnia 10 czerwca do odwołania i ustalił co następuje:

Woda w sektorze A i B będzie udostępniona w godzinach:

w dni robocze i soboty:
800 – 1000 i 1700 – 1900

w niedziele i święta:
900 – 1100 i 1700 – 1900

Uwaga: W związku ze stwierdzonymi przypadkami pozostawiania bez dozoru otwartych kranów z podłączonymi wężami – kategorycznie zabrania się stosowania takich praktyk!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek. Prosimy również, aby przy opuszczaniu działki – sprawdzić, czy zakręciliśmy krany.

Jednocześnie uprasza się działkowców o oszczędne gospodarowanie wodą. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Z poważaniem Zarząd ROD “Zorza”

27 maja 2019

     Zarząd ROD „ZORZA” informuje działkowców, że wiosenny przegląd działek ROD „ZORZA” w sektorze A i B odbędzie się w dniach 29 i 31 maja 2019roku. W czasie przeglądu szczególnie zwracana będzie uwaga na:

 • wygląd ogólny działki,
 • zagospodarowanie działki,
 • wyposażenie w kompostownik,
 • czy działka w widocznym miejscu posiada numer ewidencyjny, do czego działkowca zobowiązuje Regulamin Ogrodu,
 • czy na sąsiednie działki a w szczególności na alejki ogrodowe, nie przechodzą gałęzie drzew i krzewów, co zagraża bezpieczeństwu działkowców i utrudnia bezpieczny przejazd samochodów uprzywilejowanych, takich jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, samochody zakładów energetycznych, samochody policyjne.

13 maja 2019

     Zarząd  ROD  „ZORZA” w Ziemnicach informuje  działkowców, że w związku z przedłużającym się remontem wodociągu ogrodu, dostawa wody będzie się odbywała od dnia 13.05.2019r. w godzinach od 1600  do 1900 .

27 kwietnia 2019

     Zarząd  ROD  „ZORZA” w Ziemnicach informuje  działkowców, że ze względu na awarię pompy głębinowej, przewiduje się brak dostaw wody na terenie naszego ogrodu do dnia 13 maja 2019r.

20 marca 2019

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach zaprasza naszych użytkowników działek na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 06.04.2019r. w zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy, ul. Wierzyńskiego 1.
Początek obrad: I termin o godz. 1000 i w przypadku braku frekwencji, II termin o godz.1030.
Więcej na temat Walnego Zebrania w zakładce:
WALNE ZEBRANIE 2019

23 luty 2019

     W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia węzła wodnego, informujemy działkowiczów o obowiązku sprawdzenia instalacji wodnych na swoich działkach. Próbne uruchomienie węzła wodnego nastąpi:

sektor A” i „B”30.03.2019r. w godz. 12°° – 14°°

Od dnia 06.04.2019r. od godz. 1400 będzie się pełne uruchomienie wodociągu.

Uwaga: w przypadku dużej ilości przecieków – stałe dostarczanie wody, może zostać przesunięte w czasie.

23 luty 2019

     Zgodnie z uchwałą Zarządu ROD „ZORZA” z dnia 23 lutego 2019r. bramy wjazdowe na sektor „A”„B” otwarte będą w każdy wtorek:

 • od 01.04.2019r. do 30.04.2019r. – w godzinach od 800 do 1900,
 • od 01.05.2019r. do 31.08.2019r. – w godzinach od 800 do 2000,
 • od 01.09.2019r. do 15.10.2019r. – w godzinach od 800 do 1800,
 • od 16.10.2019r. do 15.11.2019r. – w godzinach od 900 do 1630.

Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu i bardzo rozmiękczonych alejek, bramy nie będą otwierane.
Jeżeli we wtorek wypada jakieś święto, to bramy będą otwarte w następnym dniu.

21 stycznia 2019

     Zarząd  ROD  „ZORZA” w Ziemnicach informuje  działkowców, którzy nie  opłacili  statutowych zobowiązań za użytkowanie działki za rok 2018, że otrzymają w 2019r. wypowiedzenie umowy dzierżawy działki.
Więcej informacji na ten temat na naszej stronie internetowej w zakładce KONTAKT-OPŁATY.

29 listopada 2018

Zarząd ROD „ZORZA” zwraca się z apelem
do wszystkich użytkowników działek w naszym ogrodzie

     Zakończył się sezon działkowy. Jesienna, deszczowa pogoda oraz coraz krótsze dni powodują, że działki odwiedzane są coraz rzadziej. Koniec sezonu dla działkowców oznacza początek sezonu kradzieży z włamaniami do altanek. Opustoszałymi altankami mogą zacząć interesować się złodzieje, licząc na łatwe łupy.
„Nieproszeni goście” są szczególnie uciążliwi, ponieważ włamując się do altanek i pomieszczeń gospodarczych przy okazji dokonują zniszczeń w ogrodzeniu, wybijają szyby, wyłamują drzwi itp.
W przypadku stwierdzenia włamania i dewastacji na działce prosimy o zgłoszenie tego faktu na Posterunku Policji w Legnicy lub pod ogólnodostępnym numerem 997 lub 112.
     Jeżeli zauważymy włamania na innych działkach (powybijane szyby w oknach, uszkodzone i otwarte drzwi wejściowe do altan) prosimy o taką informację za pomocą Formularza Kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub za pomocą e-maila: rod_zorza@echostar.pl
Apelujemy o regularne doglądanie ogródków działkowych i informowanie policji o wszystkich przypadkach kradzieży lub wandalizmu.
Nasz ogród działkowy to jest nasze wspólne mienie, więc dbajmy o nie. Nikt za nas tego nie zrobi.

 

 

 

 

 

"Nasz ogród – nasze życie"