Rok 2016/WZ

W dniu 16.04.2016r. o godz.1030 w Domu Kultury „ATRIUM” w Legnicy odbyło się Walne Zebranie – sprawozdawcze ROD „ZORZA””.

Na zebraniu tym podjęto następujące uchwały Walnego Zebrania:

 1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2015r. ;
 2. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015r. ;
 3. w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia;
 4. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłat za użytkowanie sieci energetycznej;
 5. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie korzystania z energii elektrycznej;
 6. w sprawie opłaty rocznej dla użytkowników parkingu przy al. Jeżynowej;
 7. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego;
 8. w sprawie planu pracy na 2016 rok;
 9. w sprawie preliminarzy finansowych na 2016 rok;
 10. w sprawie zmiany zagospodarowania ROD;
 11. w sprawie wydzielenia działki numer 390 sektor B na hodowlę pszczół.

liniaPodjęte uchwały obowiązują wszystkich działkowców bez względu na to, czy był obecny na Walnym Zebraniu, czy też nie był.

linia

Walne2016

 

"Nasz ogród – nasze życie"