Rok 2017/IZ

 

01 grudnia 2017

Zarząd ROD „ZORZA” zwraca się z apelem
do wszystkich użytkowników działek w naszym ogrodzie

     Zakończył się sezon działkowy. Jesienna, deszczowa pogoda oraz coraz krótsze dni powodują, że działki odwiedzane są coraz rzadziej. Koniec sezonu dla działkowców oznacza początek sezonu kradzieży z włamaniami do altanek. Opustoszałymi altankami mogą zacząć interesować się złodzieje, licząc na łatwe łupy.
„Nieproszeni goście” są szczególnie uciążliwi, ponieważ włamując się do altanek i pomieszczeń gospodarczych przy okazji dokonują zniszczeń w ogrodzeniu, wybijają szyby, wyłamują drzwi.
W przypadku stwierdzenia włamania i dewastacji na działce prosimy o zgłoszenie tego faktu na Posterunku Policji w Kunicach ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice, tel. 76 8761651 lub pod ogólnodostępnym numerem 997.
     Jeżeli zauważymy włamania na innych działkach (powybijane szyby w oknach, uszkodzone i otwarte drzwi wejściowe do altan) prosimy o taką informację za pomocą Formularza Kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub za pomocą e-maila: rod_zorza@echostar.pl
Apelujemy o regularne doglądanie ogródków działkowych i informowanie policji o wszystkich przypadkach kradzieży lub wandalizmu.
Nasz ogród działkowy to jest nasze wspólne mienie, więc dbajmy o nie. Nikt za nas tego nie zrobi.

09 listopada 2017

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że na sezon jesienno-zimowy  wstrzymane zostało dostarczanie wody na teren ogrodu.

Uwaga: W celu uniknięcia przykrych niespodzianek na wiosnę (pęknięcia rur, kranów itd.) prosimy działkowców o odkręcenie zaworów czerpalnych na swoich działkach w celu wpuszczenia powietrza do instalacji wodnej. Pozwoli to na zejście resztek wody z instalacji wodnej, a tym samym unikniemy zniszczeń, które mógłby dokonać mróz.

14 października 2017

     Zarząd ROD „ZORZA” informuje działkowców, że jesienny przegląd działek ROD „ZORZA” sektora A i B odbędzie się w dniach 24 i 25 października 2017roku. W czasie przeglądu szczególnie zwracana będzie uwaga na:

 • wygląd ogólny działki,
 • zagospodarowanie działki,
 • wyposażenie w kompostownik,
 • czy działka w widocznym miejscu posiada numer ewidencyjny, do czego działkowca zobowiązuje Regulamin Ogrodu,
 • czy na sąsiednie działki a w szczególności na alejki ogrodowe, nie przechodzą gałęzie drzew i krzewów, co zagraża bezpieczeństwu działkowców i utrudnia bezpieczny przejazd samochodów uprzywilejowanych, takich jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, samochody zakładów energetycznych, samochody policyjne.

14 października 2017

     Zarząd ROD „ZORZA” informuje działkowców, że nastąpiło rozstrzygnięcie okręgowego konkursu „Wzorowa Działka roku 2017”, i tak:
Pierwsze miejsce uzyskali Państwo Halina i Jerzy Migodzińscy – działka 300A, którzy otrzymali dyplom okolicznościowy, prenumeratę „Działkowca” na 2018 rok oraz bon upominkowy do sklepu internetowego o wartości 200zł.
Trzecie miejsce uzyskali Państwo Janina i Eugeniusz Hambiccy – działka 100A oraz działka Państwa Janiny i Jana Król – działka 93A, którzy otrzymali dyplomy okolicznościowe, prenumeratę „Działkowca” na 2018 rok i bon upominkowy za 150zł do sklepu internetowego.

Pozostali laureaci:

 • B.K Korenik – działka 1B,
 • Z.J. Ślimak – działka 15B,
 • A.J. Połetek – działka 217B,
 • W. Zając – działka 234A;

otrzymali również dyplomy okolicznościowe, pakiet kalendarzy na rok 2018 oraz bon upominkowy o wartości 50zł do sklepu internetowego.

11 sierpnia 2017

     Zarząd ROD „ZORZA” informuje, że w związku z przypadającym we wtorek (15.08.2017r.) świętem WNMP – bramy wjazdowe na ogród w tym dniu będą zamknięte.

Zamiast we wtorek bramy ogrodu otwarte będą w dniu 16.08.2017r. (środa) w godzinach od 8oo do 20oo.

Przypominamy również działkowcom, że od miesiąca września zmieniają się godziny otwarcia i zamknięcia bram wjazdowych:

 • od 01.09.2017r. do 15.10.2017r. – w godzinach od 800 do 1800,
 • od 16.10.2017r. do 15.11.2017r. – w godzinach od 900 do 1600.

Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu, bramy nie będą otwierane.

Informacje o godzinach otwarcia i zamykania bram są wywieszone na tablicach ogłoszeń.

26 czerwca 2017

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku z brakiem opadów, wysoką temperaturą i wzmożonym zapotrzebowaniem na wodę, od dnia 28.06.2017r. – korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” będzie możliwe w godzinach: 

rano do godz. 1100 i po południu od godz. 1600

Uwaga: W związku ze stwierdzonymi przypadkami pozostawiania bez dozoru (również w godzinach nocnych) otwartych kranów z podłączonymi wężami – kategorycznie zabrania się pozostawiania bez kontroli nie zakręconych kranów!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek.

linia

21 maja 2017

     Zarząd ROD „ZORZA” przypomina użytkownikom działek, że zastawianie bram wjazdowych na teren ROD „Zorza” (parkowanie samochodów w świetle bramy) jest niedopuszczalne i grozi poważnymi konsekwencjami, np. wezwaniem policji.

Kodeks drogowy – Prawo o ruchu drogowym art. 49. pkt.2
Zabrania się postoju:
1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
2)
w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu.

     Zastawienie bramy wjazdowej jest poważnym naruszeniem przepisów bezpieczeństwa, m.in. uniemożliwia wjazd na teren ogrodu służbom ratunkowym: karetki pogotowia, straży pożarnej czy wreszcie policji.

     Przypominamy również użytkownikom działek, że odpowiadają za gości, których zaproszą na swoje działki.  Ponoszą odpowiedzialność za to, aby zachowanie ich gości było zgodne z regulaminem ROD, jak również za to, czy np. nie zastawili bramy wjazdowej na teren ogrodu. Użytkownik działki powinien wyjść do bramy po zaproszonych gości (otworzyć furtkę) a  później odprowadzić ich do bramy.

Drodzy działkowcy szanujmy się nawzajem, a życie na pewno będzie przyjemniejsze.

09 maja 2017

     Zarząd ROD „ZORZA” informuje działkowców, że w dniu 09 maja 2017r. na posiedzeniu Zarządu zostały podjęte dwie uchwały:

1.  o dopuszczalnej prędkości poruszania się po terenie ROD  „Zorza” w Ziemnicach do 5 km/h
Zakaz o dopuszczalnej prędkości do 5 km/h wymusiło naganne zachowanie wielu kierowców i przekraczaniu przez nich rozsądnej prędkości poruszania się po ogrodzie. Wąskie alejki, żywopłoty ograniczające widoczność, bawiące się na alejkach dzieci, poruszający się ludzie, zwierzęta itd. – to nie są warunki do dużych prędkości. Bezpieczeństwo naszych działkowiczów jest tu na pierwszym miejscu.

2. o zakazie wjazdu na teren ROD „Zorza” w Ziemnicach samochodów ciężarowych o całkowitej masie przekraczającej 3,5 tony
Zakaz o dopuszczalnej masie do 3,5t spowodowany został narastającymi przypadkami wjazdu na teren ogrodu bardzo ciężkimi samochodami i dewastacjami naszych ładnie utrzymanych alejek ogrodowych.

Ewentualne, indywidualne przypadki konieczności wjazdu na teren ogrodu samochodu cięższego niż 3,5 tony, należy wcześniej uzgodnić z gospodarzem ogrodu.

W najbliższym czasie na bramach wjazdowych umieszczone zostaną odpowiednie tablice informujące o tych zakazach.

Przykładem dewastacji alejki ogrodowej jest sytuacja, która miała miejsce 25 kwietnia 2017r. – alejka Wiśniowa, sektor B. Skutki takiego bezmyślnego wjazdu na nieutwardzoną alejkę ogrodową samochodu ciężarowego o masie ok. 20 ton obrazują fotografie poniżej:

 13 kwietnia 2017

     Zarząd ROD „ZORZA” informuje działkowiczów, że ze względu na liczne przecieki na wodociągu w sektorze A i B stałe uruchomienie dostarczania wody zostaje przesunięte w czasie. Przewidywany termin usunięcia awarii 19.04.2017r.

Za utrudnienia przepraszamy.

10 kwietnia 2017

APEL

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach ponownie zwraca się do wszystkich działkowców naszego ogrodu o większe zdyscyplinowanie w gospodarce odpadami na terenie ogrodu. Pojemniki na śmieci wypełniane są w dużej części workami z trawą, zielskiem, ściętym drzewem itp. odpadami, które zgodnie z regulaminem ogrodu winny być składowane w kompostownikach.
Wymóg posiadania kompostownika ustala regulamin ROD §42 ust.1-3.
     Sprawę śmieci i odpadów z działki reguluje również regulamin ROD §68 ust.1-3.

Regulamin ROD

     Prosimy również o niepodrzucanie pod pojemniki komunalne, odpadów wielkogabarytowych (wersalki, telewizory, krzesła, opony samochodowe itp.) – bo nie jest to miejsce na tego typu rzeczy.
Prośba nasza podyktowana jest dużymi kosztami wywozu śmieci w dużej części zapełnionych nie odpadami komunalnymi, a tylko do tych służą pojemniki. Apel dotyczy tych działkowców, którzy nie przestrzegają regulaminu i narażają pozostałych działkowców na większe koszty. Na takie praktyki Zarząd ROD „ZORZA” będzie reagował zdecydowanie, łącznie z wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki, ponieważ ci działkowcy działają na szkodę naszego ogrodu.
Zwracamy się z apelem do wszystkich działkowców o zapisywanie numerów rejestracyjnych samochodów, z których to kierowcy podrzucają pod nasze ogrodzenie różnego rodzaju odpady śmieciowe. Zabrania się również wystawiania na alejki działkowe różnego rodzaju przedmiotów wielkogabarytowych.
O tego typu faktach zauważonych przez naszych działkowiczów, bardzo prosimy informować gospodarzy ogrodu, zgłaszać w biurze ogrodu, bądź za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub pisząc na nasz adres email rod_zorza@echostar.pl

 Przykłady wyżej opisanych zdarzeń obrazują fotografie poniżej:

20160514_193207

WP_20160517_20_18_53_Pro

DSC00919

Dziękujemy za współpracę.

Prezes Zarządu ROD „ZORZA”

01 marca 2017

    Zgodnie z uchwałą Zarządu ROD „ZORZA” z dnia 25 lutego 2017r. bramy wjazdowe na sektor „A” i „B” otwarte będą w każdy wtorek:

 • od 01.04.2017r. do 30.04.2017r. – w godzinach od 800 do 1800,
 • od 01.05.2017r. do 31.08.2017r. – w godzinach od 800 do 2000,
 • od 01.09.2017r. do 15.10.2017r. – w godzinach od 800 do 1800,
 • od 16.10.2017r. do 15.11.2017r. – w godzinach od 900 do 1600.

Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu, bramy nie będą otwierane.

01 marca 2017

     W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia węzła wodnego informujemy działkowiczów o obowiązku sprawdzenia instalacji wodnych na swoich działkach. Próbne uruchomienie węzła wodnego nastąpi:
sektor „A” i „B” – 08.04.2017r. w godz. 15°° – 18°°.
    

Od dnia 12.04.2017r. będzie pełne uruchomienie wodociągu.

Uwaga: w przypadku dużej ilości przecieków – stałe dostarczanie wody, może zostać przesunięte w czasie.

03 lutego 2017

     Zgodnie  z  § 52 i 55 Regulaminu ROD  Zarząd   ROD „Zorza” w Ziemnicach podjął uchwałę zobowiązującą wszystkich działkowców sektora  A i B, mających na swojej działce żywopłoty, rośliny krzewiaste i drzewa, które wystają poza teren posiadanej działki, o przycięcie ich – tak, aby nie wystawały na aleje ogrodowe lub sąsiadujące działki.

     Powyższa uchwała Zarządu została podjęta ze względu na bezpieczeństwo działkowców i bezpieczny przejazd samochodów uprzywilejowanych, takich jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, samochody zakładów energetycznych, samochody policyjne.

Termin wykonania uchwały do dnia 30 maja 2017r.

     Po upływie określonego wyżej terminu Zarząd podejmie decyzję o wykonaniu prac porządkowych (przycięcie gałęzi i krzewów) na koszt działkowca.

18 stycznia 2017

Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017r.

 

     Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD.

     Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona.

     Niemniej jednak nowelizacją wprowadzono znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia – co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od 1 stycznia 2017r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130cm nie przekracza:

 • 100cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

     Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.

     Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.

     Istotne też jest, że jeśli działkowiec przed 1 stycznia 2017r. złożył wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta o pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewów rosnących na jego działce i do końca 2016r. decyzja w tej sprawie albo nie została wydana, albo jeszcze nie stała się ostateczna – stosuje się znowelizowane, korzystniejsze dla działkowców przepisy.

"Nasz ogród – nasze życie"