Prace społeczne do wykonania na rzecz ROD

  1. Koszenie trawy wokół ogrodzenia ogrodu.
  2. Sprzątanie ścieżki rowerowej obok ogrodu.
  3. Sprzątanie parkingów.
  4. Malowanie bram wejściowych.
  5. Porządkowanie terenu za ogrodzeniem ogrodu.
  6. Równanie dróg (alei) wewnętrznych ogrodu.
  7. Inne prace wskazane przez gospodarza ogrodu.

"Nasz ogród – nasze życie"