Rok 2015/IZ

03 grudnia 2015

     Zarząd ROD „ZORZA” informuje działkowców, że dokonano jesiennego przeglądu działek, który odbył się w dniach 22,23 października 2015r. W wyniku tego przeglądu m.in. stwierdzono brak wywieszonych na bramkach lub w innym widocznym z alejki ogrodowej miejscu numerów geodezyjnych poszczególnych działek. Do oznaczenia działki zobowiązany jest użytkownik działki na podstawie Regulaminu ROD oraz podjętej uchwały na Walnym Zebraniu członków ROD „ZORZA” w 2015r.
W sektorze A brakuje oznaczeń na następujących działkach:
1, 4, 11, 13, 14, 20, 29, 33, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 57, 58, 80, 82, 90, 92, 102, 103, 104, 105, 110, 114, 115, 129, 144, 157, 159, 173, 174, 176, 180, 184, 197, 207, 216, 220, 222, 228, 241, 245, 248, 252, 257, 259, 260, 263, 265, 266, 267, 271, 272, 283, 284, 290, 296, 297, 299, 309, 311, 312, 313, 315, 325, 326, 327, 331, 335, 341, 343, 344, 352, 353.
W sektorze B brakuje oznaczeń na następujących działkach:
25, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 46, 55, 47, 48, 50, 53, 79, 92, 93, 94, 110, 115, 121, 126, 130, 139, 144, 147, 157, 162, 165, 168, 173, 174, 178, 181, 187, 207, 211, 212, 219, 222, 232, 235, 238, 247, 248, 274, 275, 276, 283, 287, 288, 290, 292, 296, 313, 317, 322, 323, 329, 342, 343, 345, 351, 352, 353, 365, 373, 374, 377, 381, 388.

linia

28 listopada 2015

Zarząd ROD „ZORZA” zwraca się z apelem
do wszystkich użytkowników działek w naszym ogrodzie

     Skończył się sezon działkowy. Jesienna, deszczowa pogoda oraz coraz krótsze dni powodują, że działki odwiedzane są coraz rzadziej. Koniec sezonu dla działkowców oznacza początek sezonu kradzieży z włamaniami do altanek. Opustoszałymi altankami mogą zacząć interesować się złodzieje, licząc na łatwe łupy.
„Nieproszeni goście” są szczególnie uciążliwi, ponieważ włamując się do altanek i pomieszczeń gospodarczych przy okazji dokonują zniszczeń w ogrodzeniu, wybijają szyby, wyłamują drzwi.
W przypadku stwierdzenia włamania i dewastacji na działce prosimy o zgłoszenie tego faktu na Posterunku Policji w Kunicach ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice, tel. 76 8761651 lub pod ogólnodostępnym numerem 997.
     Jeżeli zauważymy włamania na innych działkach (powybijane szyby w oknach, uszkodzone i otwarte drzwi wejściowe do altan) prosimy o taką informację za pomocą Formularza Kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub za pomocą e-maila: rod_zorza@echostar.pl
Apelujemy o regularne doglądanie ogródków działkowych i informowanie policji o wszystkich przypadkach kradzieży lub wandalizmu.
Nasz ogród działkowy to jest nasze wspólne mienie, więc dbajmy o nie. Nikt za nas tego nie zrobi.

linia

09 listopada 2015

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że na sezon jesienno-zimowy wstrzymane zostało dostarczanie wody na teren ogrodu.

Uwaga: W celu uniknięcia przykrych niespodzianek na wiosnę (pęknięcia rur, kranów itd.) prosimy działkowców o odkręcenie zaworów czerpalnych na swoich działkach w celu wpuszczenia powietrza do instalacji wodnej. Pozwoli to na zejście resztek wody z instalacji wodnej a tym samym unikniemy zniszczeń, które mógłby dokonać mróz.

linia

14 października 2015

     Zarząd ROD „ZORZA” przypomina działkowcom, że od 16 października 2015r. do 15 listopada 2015r. bramy wjazdowe otwarte będą we wtorki: – w godzinach od 900 do 1600.
Informacje o godzinach otwarcia i zamykania bram są wywieszone na tablicach ogłoszeń.

 Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu, bramy nie będą otwierane.

linia

12 września 2015

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że od dnia 13.09.2015r. korzystanie z wody na terenie ogrodu na sektorze A i B będzie możliwe w godzinach: 

od godz. 900 – 1000 i od godz. 1700 – 1800

Uwaga: W związku ze stwierdzonymi przypadkami pozostawiania bez dozoru (również w godzinach nocnych) otwartych kranów z podłączonymi wężami – kategorycznie zabrania się pozostawiania bez kontroli nie zakręconych kranów!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek.

linia

08 sierpnia 2015

     Zarząd ROD „ZORZA” w 2015r. zgłosił ogród do konkursu w Okręgu Legnickim oraz 7 działek wybranych w czasie przeglądu wiosennego w sektorze A i B. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w sierpniu 2015r.

     Na posiedzeniu Zarządu ROD „ZORZA” w dniu 08 sierpnia zostały ogłoszone wyniki w sprawie: rozstrzygnięcia okręgowego konkursu Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015 oraz Wzorowa Działka Roku 2015 w Okręgu Legnickim.

    W konkursie Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015ROD „Zorza” w Ziemnicach zdobył 3-cie miejsce i w efekcie tego rozstrzygnięcia ROD „ZORZA” otrzymał:

 • puchar okolicznościowy z tabliczką,
 • dyplom,
 • nagrodę pieniężną w wysokości 2tys.zł

     Ponadto zostały ogłoszone wyniki w konkursie Wzorowa Działka Roku 2015 w Okręgu Legnickim a wyróżnionym działkowcom wręczono nagrody:

 • ex aequo pierwsze miejsce zajęła – działka nr 44_A, użytkownik Pan Zbigniew Baraniak oraz działka nr 371_B, użytkownik Pani Elżbieta Blajer.
  W/w działkowcy za zajęcie pierwszego miejsca otrzymali od Zarządu OZ PZD w Legnicy dyplomy oraz sekatory do cięcia gałęzi a ponadto dodatkową nagrodę od sponsora.
 • ex aequo trzecie miejsce zajęła – działka nr 136_A, użytkownik Państwo Elżbieta i Józef Owczarek oraz działka nr 310_A użytkownik Pan Dariusz Lorenc.
  W/w działkowcy za zajęcie trzeciego miejsca otrzymali od Zarządu OZ PZD w Legnicy dyplomy oraz komplet sprzętu działkowego a ponadto dodatkową nagrodę od sponsora.
 • ex aequo czwarte miejsce zajęła – działka nr 324_A, użytkownik Państwo Iwona i Robert Biłkiewicz oraz działka nr 43_B Mirosława i Mirosław Pachoł.
  W/w działkowcy za zajęcie czwartego miejsca otrzymali od Zarządu OZ PZD w Legnicy dyplomy oraz komplet sprzętu działkowego a ponadto dodatkową nagrodę od sponsora.
 • Dziewiąte miejsce zajęła – działka nr 121_A użytkownika Pana Jana Galas.
  W/w działkowicz za zajęcie dziewiątego miejsca od Zarządu OZ PZD w Legnicy otrzymał dyplom oraz komplet sprzętu działkowego a ponadto dodatkową nagrodę od sponsora.

     Zdjęcia wyróżnionych działek zamieszczono na naszej stronie internetowej w zakładce: Kronika ogrodu/GaleriaFoto2015

przejdź do galerii foto….

linia05 sierpnia 2015

     Zarząd ROD „ZORZA” przypomina działkowcom, że od 01 września 2015r. do 15 października 2015r. bramy wjazdowe otwarte będą we wtorki: – w godzinach od 800 do 1800.
Informacje o godzinach otwarcia i zamykania bram są wywieszone na tablicach ogłoszeń.

 Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu, bramy nie będą otwierane.

linia

05 sierpnia 2015

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że od dnia 05.08.2015r. ze względu na wysoką temperaturę powietrza i bardzo duży wzrost zapotrzebowania na wodę – ogranicza się godziny korzystania z wody na terenie ogrodu:

Woda na sektor A i B będzie dostarczana codziennie w godzinach:

od godz. 600 – 800 i od godz. 1800 – 2000    linia

14 maja 2015

     Zarząd ROD „ZORZA” informuje, że 18 kwietnia 2015r. na Walnym Zebraniu został przyjęty do realizacji wniosek o likwidacji numerów miejsc parkingowych na parkingu ogrodowym przy al. Południowej. Do zdjęcia numerów zobowiązuje się gospodarzy ogrodu w terminie do dnia 30.06.2015r.

linia

14 maja 2015

    Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZORZA” w Ziemnicach przypomina działkowcom o obowiązku oznaczenia działki numerem. Ostateczny termin wywieszenia numeru na altanie lub bramce wejściowej (w miejscu widocznym z alejki ogrodowej) upływa 30.06.2015r. – zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania z 2015r. Po tym terminie zamówione zostaną u wykonawcy tabliczki z numerami, a użytkownicy działek, którzy nie dopełnili tego obowiązku zostaną obciążeni kosztami ich wykonania.

linia

27 kwietnia 2015

APEL

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach zwraca się do wszystkich działkowców naszego ogrodu o większe zdyscyplinowanie w gospodarce odpadami na terenie ogrodu. Pojemniki na śmieci wypełniane są w dużej części workami z trawą, zielskiem, ściętym drzewem itp. odpadami, które zgodnie z regulaminem ogrodu winny być składowane w kompostownikach lub palone w dozwolonym terminie.
Wymóg posiadania kompostownika ustala regulamin ROD §57 ust.1-3.
     Sprawę śmieci i odpadów z działki reguluje również regulamin ROD §85 ust.1-3.

Regulamin ROD

     Prosimy również o niepodrzucanie pod pojemniki komunalne, odpadów wielkogabarytowych (wersalki, telewizory, krzesła itp.) – bo nie jest to miejsce na tego typu rzeczy.
Prośba nasza podyktowana jest dużymi kosztami wywozu śmieci w dużej części zapełnionych nie odpadami komunalnymi, a tylko do tych służą pojemniki. Apel dotyczy tych działkowców, którzy nie przestrzegają regulaminu i narażają pozostałych działkowców na większe koszty. Na takie praktyki Zarząd ROD „ZORZA” będzie reagował zdecydowanie, łącznie z wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki, ponieważ ci działkowcy działają na szkodę naszego ogrodu.
Zwracamy się z apelem do wszystkich działkowców o zapisywanie numerów rejestracyjnych samochodów, z których to kierowcy podrzucają pod nasze ogrodzenie różnego rodzaju odpady śmieciowe. Przykładem takich zdarzeń są fotografie poniżej.
O tego typu faktach zauważonych przez naszych działkowiczów, bardzo prosimy informować gospodarzy ogrodu, zgłaszać w biurze ogrodu, bądź za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub pisząc na nasz adres email rod_zorza@echostar.pl

DSC00919

DSC00918

Dziękujemy za współpracę.

Prezes Zarządu ROD „ZORZA”

linia

16 marca 2015

    Zgodnie z uchwałą Zarządu ROD „ZORZA” z dnia 21 lutego 2015r. bramy wjazdowe na sektor „A” i „B” otwarte będą w każdy wtorek:

 • od 01.04.2015r. do 30.04.2015r. – w godzinach od 800 do 1800,
 • od 01.05.2015r. do 31.08.2015r. – w godzinach od 800 do 2000,
 • od 01.09.2015r. do 15.10.2015r. – w godzinach od 800 do 1800,
 • od 16.10.2015r. do 15.11.2015r. – w godzinach od 900 do 1600.

Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu, bramy nie będą otwierane.

linia

16 marca 2015

     W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia węzła wodnego informujemy działkowiczów o obowiązku sprawdzenia instalacji wodnych na swoich działkach. Próbne uruchomienie węzła wodnego nastąpi:
sektor „A” i „B” – 10.04.2015r. w godz. 16°° – 18°°.
     Od dnia 11.04.2015r. od godz.15°° woda dostarczana będzie na sektor „A” i „B”.

Uwaga: w przypadku dużej ilości przeciekówstałe dostarczenie wody, może zostać przesunięte w czasie.

linia02 kwietnia 2015

Prezydent podpisał ustawę „Stop Rozbiórkom Altan

linia06 luty 2015

Sejm uchwalił ustawę „Stop Rozbiórkom Altan” – 🙂

linia05 luty 2015

Sejm – Komisja Infrastruktury odrzuciła poprawkę SLD do projektu „Stop Rozbiórkom Altan”

linia04 luty 2015

Sejm – Projekt „Stop Rozbiórkom Altan” został skierowany do dalszych prac w Komisji Infrastruktury

Druk nr 2953 – o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

linia19 grudnia 2014

Sejm – pierwsze czytanie projektu obywatelskiego ustawy w sprawie ALTAN

"Nasz ogród – nasze życie"