ROK 2021/IZ

10 listopada 2021

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że na sezon jesienno-zimowy  wstrzymane zostało dostarczanie wody na teren ogrodu.

Uwaga: W celu uniknięcia przykrych niespodzianek na wiosnę (pęknięcia rur, kranów itd.) prosimy działkowców o odkręcenie zaworów czerpalnych na swoich działkach w celu wpuszczenia powietrza do instalacji wodnej. Pozwoli to na zejście resztek wody z instalacji wodnej, a tym samym unikniemy zniszczeń, które mógłby dokonać mróz.

12 października 2021

Dziki na terenie ROD „ZORZA”

     Coraz częściej pojawiają się informacje, że na terenie ROD „Zorza” w Ziemnicach pojawiły się dziki, które wyrządzają wiele szkód w poszukiwaniu pożywienia, rozkopując aleje i indywidualne działki użytkowników. Gospodarze ogrodu sukcesywnie sprawdzają zewnętrze ogrodzenie ROD i w miarę zauważenia miejsca, gdzie dziki mogą się przedostawać na teren ROD, wzmacniają dodatkowo te fragmenty ogrodzenia.

Zwierzęta poczuły się swobodniej i zaczęły poszerzać swoje tereny żerowania.

Poniżej zamieszczamy kilka porad, które mogą pomóc działkowcom, w sytuacji bezpośredniego kontaktu z dzikiem:

 • W wypadku zauważenia dzika, gdy samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym, nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Należy spokojnie oddalić się z tego miejsca.
 • Jeśli doszło do spotkania, nie wolno dzika niepokoić. Najlepszym wyjściem jest stanie w bezruchu, gdyż ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku.
 • W razie nieprzewidzianego kontaktu z dzikami w otwartym terenie, w żadnym wypadku nie wolno się do nich zbliżać! Należy zachowywać się na tyle głośno, aby zwierzę mogło nas wcześnie zauważyć (z natury dzik nie zaatakuje człowieka, jeżeli nie zostanie sprowokowany).
 • W przypadku spotkania z dzikiem w terenie zamkniętym, nie należy zwierzęcia łapać, szczuć na niego psa, ani zapędzać do miejsc, z których nie ma drogi ucieczki (sprowokowany lub bez możliwości ucieczki dzik na pewno zaatakuje!).
 • W celu przepłoszenia dzika, należy klaskać lub wykonywać szybkie ruchy rękami w miejscu. W żadnym wypadku dzika nie wolno gonić!
 • W miejscach zauważenia świeżych śladów bytności dzików (zryty teren) należy zachować szczególną ostrożność.
 • Nie wolno szczuć dzików psami; psy wyprowadzane winny być na smyczy.
 • Szczególnie po zmroku należy unikać zarośli oraz łąk zlokalizowanych poza obszarem zabudowanym.
 • Dzieci nie powinny samotnie przebywać w rejonach, gdzie pojawiają się dziki.
 • Małe dzieci powinny być zawsze pod opieką dorosłych.
 • Dzik, który sprawia wrażenie oswojonego, nadal pozostaje niebezpiecznym zwierzęciem. Nie wolno więc do niego podchodzić, drażnić, głaskać, karmić.

W razie bezpośredniego zagrożenia przez dziki dzwoń na numer alarmowy 112 z informacją, gdzie znajdują się dziki
(który sektor, nazwa alejki i numer działki).

02 października 2021

     Zarząd ROD „ZORZA” informuje działkowców, że Gospodarzami ogrodu ROD „Zorza” są Stanisław BZOWY i Kazimierz KORENIK.
Gospodarza znajdziemy na działce nr 230 sektor A i na działce nr 1 sektor B lub w biurze ogrodu we wtorki i soboty w godzinach urzędowania biura.

28 września 2021

     Zarząd ROD „ZORZA” informuje działkowców, że jesienny przegląd działek ROD „ZORZA” w sektorze A i B odbędzie się w dniach 19 i 20 października 2021roku. W czasie przeglądu szczególnie zwracana będzie uwaga na:

 • wygląd ogólny działki,
 • zagospodarowanie działki,
 • wyposażenie w kompostownik,
 • czy działka w widocznym miejscu posiada numer ewidencyjny, do czego działkowca zobowiązuje Regulamin Ogrodu,
 • czy na sąsiednie działki a w szczególności na alejki ogrodowe, nie przechodzą gałęzie drzew i krzewów, co zagraża bezpieczeństwu działkowców i utrudnia bezpieczny przejazd samochodów uprzywilejowanych, takich jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, samochody zakładów energetycznych, samochody policyjne.

25 września 2021

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na wodę od 25.09.2021r. do 31.10.2021r. korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” będzie możliwe na sektorze A i B:

we wszystkie dni tygodnia w poniższych godzinach:
1100 – 1700

Uwaga: W związku ze stwierdzonymi przypadkami pozostawiania bez dozoru otwartych kranów z podłączonymi wężami – kategorycznie zabrania się stosowania takich praktyk!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek.
Prosimy również, aby przy opuszczaniu działki – sprawdzić, czy zakręciliśmy krany.

22 września 2021

     Zarząd ROD „ZORZA” przypomina działkowcom, że od miesiąca września zmieniły się godziny otwarcia i zamknięcia bram wjazdowych we wtorki:

 • od 01.09.2021r. do 15.10.2021r. – w godzinach od 800 do 1800,
 • od 16.10.2021r. do 15.11.2021r. – w godzinach od 900 do 1630.

Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu, bramy nie będą otwierane.
    
Informacje o godzinach otwarcia i zamykania bram są wywieszone na tablicach ogłoszeń.
     Jeżeli we wtorek wypada jakieś święto, to bramy będą otwarte w następnym dniu.

21 sierpnia 2021

Apel

Zarządu ROD „Zorza” w sprawie powstrzymywania się od wykonywania głośnych prac ogrodowych
w soboty, niedziele i święta

     W związku z licznymi skargami działkowców na wykonywanie głośnych prac ogrodowych w soboty, niedziele i święta, m.in. używanie sprzętu spalinowego oraz koszenie traw w soboty, niedziele i święta – Zarząd ROD „Zorza” apeluje do działkowców i informuje, że zgodnie z § 67 pkt 2 i § 9 pkt. 2 ust.9 regulaminu ROD, działkowiec zobowiązany jest nie zakłócać spokoju sąsiadom, stąd szczególnie w soboty od godz. 13:00, niedziele i święta należy się powstrzymać z wykonywaniem głośnych prac jak np. koszenie trawy, które powodują zaburzenie spokoju i ciszy dla wypoczynku działkowców.

Nieraz działkowcy używają głośnego sprzętu do prac ogrodowych w soboty, niedziele od rana do późnego popołudnia. Stanowi to naruszenie § 67 pkt 2 Regulaminu ROD (nie zakłócać spokoju sąsiadom zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę) oraz § 9 pkt. 2 ust.9 Regulaminu ROD (przestrzegać zasad współżycia społecznego).

12 czerwca 2021

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę od 12.06.2021r. korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” będzie możliwe na sektorze A i B:

we wszystkie dni w godzinach:
rano w godz. 800 – 1000  i po południu w godz. 1700 – 1900

Uwaga: W związku ze stwierdzonymi przypadkami pozostawiania bez dozoru otwartych kranów z podłączonymi wężami – kategorycznie zabrania się stosowania takich praktyk!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek.
Prosimy również, aby przy opuszczaniu działki – sprawdzić, czy zakręciliśmy krany.

17 kwietnia 2021

     W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia węzła wodnego, informujemy działkowiczów o obowiązku sprawdzenia instalacji wodnych na swoich działkach. Próbne uruchomienie węzła wodnego nastąpi:

sektor A i B – 24.04.2021r. w godz. 11°° – 13°°

Od dnia 01.05.2021r. od godz. 1000 planowane jest pełne uruchomienie wodociągu.

Uwaga: w przypadku dużej ilości przecieków – stałe dostarczanie wody, może zostać przesunięte w czasie.

Zarząd ROD „Zorza”

25 marca 2021

     Zarząd ROD „Zorza” uprzejmie informuje, że ze względu na wymianę głównych zaworów do wody, termin uruchomienia wodociągu będzie podany w drugiej połowie kwietnia 2021 r.

 Zarząd ROD „Zorza”

20 marca 2021

     Zgodnie z uchwałą Zarządu ROD „ZORZA” z dnia 20 marca 2021r. bramy wjazdowe na sektor A” i „B otwarte będą w każdy wtorek:

 • od 13.04.2021r. do 30.04.2021r. – w godzinach od 800 do 1900,
 • od 01.05.2021r. do 31.08.2021r. – w godzinach od 800 do 2000,
 • od 01.09.2021r. do 15.10.2021r. – w godzinach od 800 do 1800,
 • od 16.10.2021r. do 15.11.2021r. – w godzinach od 900 do 1630.

Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu i bardzo rozmiękczonych alejek, bramy wjazdowe nie będą otwierane.
Jeżeli we wtorek wypada jakieś święto, to bramy będą otwarte w następnym dniu.

30 grudnia 2020

Ogłoszenie

     Zarząd ROD „Zorza” w Ziemnicach ogłasza nabór na gospodarzy ogrodu na sektor A i B. Podania należy składać w biurze Ogrodu. Bliższe informacje: telefon 763-000-422 w godz.12-15. Zapytania lub zgłoszenia można kierować poprzez naszą stronę internetową www.rodzorza.legnica.pl (w zakładce KONTAKT-OPŁATY znajduje się formularz kontaktowy) lub pisząc na adres email:
biuro@rodzorza.legnica.pl
Należy podać swój adres e-mailowy lub numer telefonu w celu uzyskania odpowiedzi zwrotnej.  

                                                                               Zarząd ROD „Zorza”

26 listopada 2020

Zarząd ROD „ZORZA” zwraca się z apelem
do wszystkich użytkowników działek w naszym ogrodzie

     Zakończył się sezon działkowy. Jesienna, deszczowa pogoda oraz coraz krótsze dni powodują, że działki odwiedzane są coraz rzadziej. Koniec sezonu dla działkowców oznacza początek sezonu kradzieży z włamaniami do altanek. Opustoszałymi altankami mogą zacząć interesować się złodzieje, licząc na łatwe łupy.
„Nieproszeni goście” są szczególnie uciążliwi, ponieważ włamując się do altanek i pomieszczeń gospodarczych przy okazji dokonują zniszczeń w ogrodzeniu, wybijają szyby, wyłamują drzwi itp.
W przypadku stwierdzenia włamania i dewastacji na działce prosimy o zgłoszenie tego faktu na Posterunku Policji w Legnicy lub pod ogólnodostępnym numerem 997 lub 112.
     Jeżeli zauważymy włamania na innych działkach (powybijane szyby w oknach, uszkodzone i otwarte drzwi wejściowe do altan) prosimy o taką informację za pomocą Formularza Kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub za pomocą e-maila: biuro@rodzorza.legnica.pl
Apelujemy o regularne doglądanie ogródków działkowych i informowanie policji o wszystkich przypadkach kradzieży lub wandalizmu.

     Zwracamy się również z apelem do wszystkich działkowców o zapisywanie numerów rejestracyjnych samochodów, z których kierowcy podrzucają pod nasze ogrodzenie i śmietniki różnego rodzaju odpady śmieciowe.
Nasz ogród działkowy to jest nasze wspólne mienie, więc dbajmy o nie. Nikt za nas tego nie zrobi.

                                                                                            Dziękujemy za współpracę

Zarząd ROD „ZORZA”

 

"Nasz ogród – nasze życie"