Woda w ogrodzie

Uwaga działkowcy

     Zgodnie z uchwałą walnego zebrania z 1993 roku wszyscy działkowcy mają obowiązek podłączać się do sieci wodnej samodzielnie lub przez osoby przez nich upoważnione. Związane jest to z obniżeniem kosztów inwestycji. W przypadku awarii między głównym rurociągiem (przyłączem) a punktem odbioru wody na działce, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego usunięcia awarii lub przez osobę przez niego wyznaczoną i na własny koszt.
Usuwanie awarii winno odbywać się po poinformowaniu i w uzgodnieniu z gospodarzem ogrodu ROD „ZORZA”.

21 września 2019

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na wodę od 25.09.2019r. do 31.10.2019r. korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” będzie możliwe na sektorze A i B:

we wszystkie dni w powyższym terminie:

rano w godz. 900 – 1000  i po południu w godz. 1700 – 1800

Uwaga: W związku ze stwierdzonymi przypadkami pozostawiania bez dozoru otwartych kranów z podłączonymi wężami – kategorycznie zabrania się stosowania takich praktyk!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek.
Prosimy również, aby przy opuszczaniu działki – sprawdzić, czy zakręciliśmy krany.

14 lipca 2019

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku z dalszym brakiem opadów, bardzo wysoką temperaturą, wzmożonym zapotrzebowaniem na wodę, a przede wszystkim ze względu na niekontrolowany pobór wody i niemożność zaspokojenia w wodę obu sektorów naraz, od dnia 17.07.2019r. – korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” będzie możliwe naprzemiennie:

Sektor A
w dni nieparzyste, czyli np. 1, 3, 5 itd.

rano w godz. 800 – 1000  i po południu w godz. 1700 – 1900

w niedziele i święta

rano w godz. 900 – 1100 i po południu w godz. 1700 – 1900

 Sektor B
w dni parzyste, czyli np. 2, 4, 6 itd.

rano w godz. 800 – 1000  i po południu w godz. 1700 – 1900

w niedziele i święta

rano w godz. 900 – 1100 i po południu w godz. 1700 – 1900

Uwaga: W związku ze stwierdzonymi przypadkami pozostawiania bez dozoru otwartych kranów z podłączonymi wężami – kategorycznie zabrania się stosowania takich praktyk!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek.
Prosimy również, aby przy opuszczaniu działki – sprawdzić, czy zakręciliśmy krany.

09 czerwca 2019

     Na podstawie audytu niezależnej firmy uprawnionej do oceny wydajności studni i pomp, która stwierdziła, że zużycie wody jest większe niż wydajność pomp – Zarząd podjął decyzję o racjonowaniu wody od dnia 10 czerwca do odwołania i ustalił co następuje:

Woda w sektorze A i B będzie udostępniona w godzinach:

w dni robocze i soboty:

800 – 1000 i 1700 – 1900

w niedziele i święta:

900 – 1100 i 1700 – 1900

Uwaga: W związku ze stwierdzonymi przypadkami pozostawiania bez dozoru otwartych kranów z podłączonymi wężami – kategorycznie zabrania się stosowania takich praktyk!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek. Prosimy również, aby przy opuszczaniu działki – sprawdzić, czy zakręciliśmy krany.

Jednocześnie uprasza się działkowców o oszczędne gospodarowanie wodą. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Z poważaniem Zarząd ROD “Zorza”

 

linia

13 maja 2019

     Zarząd  ROD  „ZORZA” w Ziemnicach informuje  działkowców, że w związku z przedłużającym się remontem wodociągu ogrodu, dostawa wody będzie się odbywała od dnia 13.05.2019r. w godzinach od 1600  do 1900 .

27 kwietnia 2019

     Zarząd  ROD  „ZORZA” w Ziemnicach informuje  działkowców, że ze względu na awarię pompy głębinowej, przewiduje się brak dostaw wody na terenie naszego ogrodu do dnia 13 maja 2019r.

23 luty 2019

     W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia węzła wodnego, informujemy działkowiczów o obowiązku sprawdzenia instalacji wodnych na swoich działkach. Próbne uruchomienie węzła wodnego nastąpi:

sektor „A” i „B” – 30.03.2019r. w godz. 12°° – 14°°

Od dnia 06.04.2019r. od godz. 1400 będzie się pełne uruchomienie wodociągu.

Uwaga: w przypadku dużej ilości przecieków – stałe dostarczanie wody, może zostać przesunięte w czasie.

22 listopada 2018

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że na sezon jesienno-zimowy  wstrzymane zostało dostarczanie wody na teren ogrodu.

Uwaga: W celu uniknięcia przykrych niespodzianek na wiosnę (pęknięcia rur, kranów itd.) prosimy działkowców o odkręcenie zaworów czerpalnych na swoich działkach w celu wpuszczenia powietrza do instalacji wodnej. Pozwoli to na zejście resztek wody z instalacji wodnej, a tym samym unikniemy zniszczeń, które mógłby dokonać mróz.

06 listopada 2018

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje działkowców, że w związku ze znacznym spadkiem zapotrzebowania na wodę, od dnia 10.11.2018r. zaprzestajemy dostarczania wody na sektor A i B.

13 października 2018

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku z dalszym brakiem opadów, bardzo wysoką temperaturą, wzmożonym zapotrzebowaniem na wodę, a przede wszystkim ze względu na niekontrolowany pobór wody i niemożność zaspokojenia w wodę obu sektorów naraz, od dnia 15.10.2018r. – korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” będzie możliwe naprzemiennie:

Sektor A
Wtorek, Czwartek, Sobota
rano w godz. 900 – 1100  i po południu w godz. 1600 – 1800

 Sektor B
Poniedziałek, Środa, Piątek
rano w godz. 900 – 1100  i po południu w godz. 1600 – 1800

Sektor A i B
NIEDZIELA
rano w godz. 900 – 1100 i po południu w godz. 1600 – 1800

Uwaga: W związku ze stwierdzonymi przypadkami pozostawiania bez dozoru otwartych kranów z podłączonymi wężami – kategorycznie zabrania się stosowania takich praktyk!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek.
Prosimy również, aby przy opuszczaniu działki – sprawdzić, czy zakręciliśmy krany.

05 sierpnia 2018

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku z brakiem opadów, bardzo wysoką temperaturą, wzmożonym zapotrzebowaniem na wodę, a przede wszystkim ze względu na niekontrolowany pobór wody i niemożność zaspokojenia w wodę obu sektorów naraz, od dnia 06.08.2018r. – korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” będzie możliwe naprzemiennie:

Sektor A
Wtorek, Czwartek, Sobota
rano w godz. 800 – 1000  i po południu w godz. 1700 – 1900

 Sektor B
Poniedziałek, Środa, Piątek
rano w godz. 800 – 1000  i po południu w godz. 1700 – 1900

Sektor A i B
NIEDZIELA
rano w godz. 800 – 1000 i po południu w godz. 1700 – 1900

Uwaga: W związku ze stwierdzonymi przypadkami pozostawiania bez dozoru otwartych kranów z podłączonymi wężami – kategorycznie zabrania się stosowania takich praktyk!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek.
Prosimy również, aby przy opuszczaniu działki – sprawdzić, czy zakręciliśmy krany.

06 czerwca 2018

     Zarząd ROD “ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku z brakiem opadów, wysoką temperaturą, wzmożonym zapotrzebowaniem na wodę, a przede wszystkim ze względu na niekontrolowany pobór wody, od dnia 11.06.2018r. – korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD “ZORZA” będzie możliwe tylko w godzinach: 

rano od godz. 800 – 1000 i po południu od godz. 1700 – 1900

Uwaga: W związku ze stwierdzonymi przypadkami pozostawiania bez dozoru otwartych kranów z podłączonymi wężami – kategorycznie zabrania się stosowania takich praktyk!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek.
Prosimy również, aby przy opuszczaniu działki – sprawdzić, czy zakręciliśmy krany.

17 marca 2018

     W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia węzła wodnego, informujemy działkowiczów o obowiązku sprawdzenia instalacji wodnych na swoich działkach. Próbne uruchomienie węzła wodnego nastąpi:

sektor „A” i „B” – 07.04.2018r. w godz. 10°° – 13°°.

Od dnia 14.04.2018r. będzie pełne uruchomienie wodociągu.

Uwaga: w przypadku dużej ilości przecieków – stałe dostarczanie wody, może zostać przesunięte w czasie.

09 listopada 2017

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że na sezon jesienno-zimowy  wstrzymane zostało dostarczanie wody na teren ogrodu.
Uwaga: W celu uniknięcia przykrych niespodzianek na wiosnę (pęknięcia rur, kranów itd.) prosimy działkowców o odkręcenie zaworów czerpalnych na swoich działkach w celu wpuszczenia powietrza do instalacji wodnej. Pozwoli to na zejście resztek wody z instalacji wodnej, a tym samym unikniemy zniszczeń, które mógłby dokonać mróz.

26 czerwca 2017

     Zarząd ROD “ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku z brakiem opadów, wysoką temperaturą i wzmożonym zapotrzebowaniem na wodę, od dnia 28.06.2017r. – korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD “ZORZA” będzie możliwe w godzinach: 

rano do godz. 1100 i po południu od godz. 1600

Uwaga: W związku ze stwierdzonymi przypadkami pozostawiania bez dozoru (również w godzinach nocnych) otwartych kranów z podłączonymi wężami – kategorycznie zabrania się pozostawiania bez kontroli nie zakręconych kranów!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek.

linia

13 kwietnia 2017

     Zarząd ROD “ZORZA” informuje działkowiczów, że ze względu na liczne przecieki na wodociągu w sektorze A i B stałe uruchomienie dostarczania wody zostaje przesunięte w czasie. Przewidywany termin usunięcia awarii 19.04.2017r.

Za utrudnienia przepraszamy.

01 marca 2017

     W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia węzła wodnego informujemy działkowiczów o obowiązku sprawdzenia instalacji wodnych na swoich działkach. Próbne uruchomienie węzła wodnego nastąpi:
sektor „A” i „B” – 08.04.2017r. w godz. 15°° – 18°°.
    

Od dnia 12.04.2017r. będzie pełne uruchomienie wodociągu.

Uwaga: w przypadku dużej ilości przecieków stałe dostarczanie wody, może zostać przesunięte w czasie.

linia

…co nieco o historii powstawania koncepcji zasilania w wodę
ROD „ZORZA” w Ziemnicach

     Koncepcję zaopatrzenia w wodę ogródków działkowych Piekary – Ziemnice wykonano na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Legnicy z dnia 14 marca 1988 roku.

Do tego celu wykorzystano projekt techniczny wykonany przez:

 • Zakład Usług Projektowych RSUP Wrocław w grudniu 1985 roku.
 • Sprawozdanie z badań hydrogeologicznych dla zaopatrzenia w wodę wsi Kunice z grudnia 1987r.

Część I projektu podstawowego finansowana przez Urząd Miasta Legnicy zawiera ujęcie wody z rzeki Wierzbiak i doprowadzenie jej do ogródków działkowych.
Na całość rozwiązania składają się następujące elementy:

 • stopień piętrzący wodę, w rzece Wierzbiak konstrukcji żelbetowej o wysokości 0,4m,
 • infiltracyjne ujęcie wody o wydajności 30 l/sek z odpowiednio perforowanych rurociągów ułożonych pod dnem Wierzbiaka,
 • zbiornik wyrównawczy o pojemności 840m3 otwarty, ziemny, umocniony płytami betonowymi (głębokość 4.10m – wymiary 26 x 30m),
 • pompownia wyposażona w 4 agregaty pompowe o wydajności 500 l/min oraz 2 hydrofory o pojemności 6,3m3 każdy,
 • budynek pompowni o wymiarach 15,1 x 5,1m
 • ponadto zaprojektowano regulację 274mb rzeki Wierzbiak, 1740m potoku Chłodnik, drogi i ogrodzenia oraz niezbędny zakres robót elektrycznych.

Łączna wartość robót budowlano – montażowych wg ZZK zatwierdzonego na poziomie cen z 1986r. wynosi 28.981tys zł.

Część II projektu technicznego zawiera sieci rozprowadzające po terenie ogrodów na sektorach A i B:

 • Ø 160mm PVC długości 5091m,
 • Ø 110mm PVC długości   205m,
 • Ø 90mm   PVC długości   929m,
 • Ø 32mm   PVC długości 4944m,
 • Ø 25mm   PVC długości  324m,

                                    razem 14493m rur.

Koncepcja zasilania w wodę ogrodu „ZORZA” ze studni wierconej, zamiast z rzeki Wierzbiak przyjęta została na spotkaniu zainteresowanych stron w dniu 1lutego 1988r.
Wynikała ona z następujących przesłanek:

 • nieodpowiedniej jakości wody w rzece Wierzbiak,
 • rezygnacji WZIR ze studni odwierconej dla zaopatrzenia w wodę wsi Kunice, w związku z uzgodnieniem dostawy wody z sieci miasta Legnicy,

Po rozpatrzeniu możliwych wariantów proponowanych na w/w spotkaniu przyjęto koncepcję grawitacyjnego zasilania w wodę ogrodu poprzez zbiorniki wyrównawcze, zlokalizowane na pobliskim wzniesieniu.
Wariant doprowadzenia wody do zaprojektowanego zbiornika ziemnego nad rzeką Wierzbiak i pompowania jej następnie na kompleksy A i B został odrzucony jako droższy w wykonawstwie i eksploatacji.
Nie została także pozytywnie uzgodniona możliwość zaopatrzenia ogrodów ze studni odwierconej dla Szpitala Wojewódzkiego, jako ujęcie awaryjne.
Możliwość taka rozpatrywana była w roku 1983 lecz uzyskała negatywną opinię Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.
Rozpatrywany teren na południe od jeziora Kunickiego należy pod względem geomorfologicznym do Równiny Legnickiej.
Budowa geologiczna jest dobrze rozpoznana w wyniku poszukiwań węgla brunatnego.
Generalnie można stwierdzić, że do głębokości ok.200m występują osady trzeciorzędowe i czwartorzędowe położone na paleozoicznych łupkach.
Wodonośne przewarstwienia piaszczyste w osadach trzeciorzędowych, głównie z piasków drobnych i pylastych są rozłożone przestrzennie w sposób skomplikowany, często trudny do interpretacji.

Dla potrzeb wodociągu wykonane zostały studnie:

 • nr 1 o wydajności 32m3/godz.
 • nr 2 o wydajności 15m3/godz.

Woda jest czynnikiem nieodzownym dla prowadzenia intensywnej produkcji roślinnej, zwłaszcza warzywniczej i ogrodniczej.
Zapewnienie dostatecznej ilości wody w okresach niedoboru opadów pozwolą utrzymać wysokie plony, niezależnie od warunków atmosferycznych.
Zaopatrzenie w wodę ze studni wierconej zamiast z rzeki Wierzbiak było uzasadnione kilkoma czynnikami:

 • znacznie lepszą jakością wody ze studni, która w niewielkim tylko stopniu odbiega od norm sanitarnych,
 • łatwiejszym z punktu widzenia technologicznego wykonaniem zadania – prowadzenie robót na sucho,
 • mniejszym kosztem eksploatacji, bez stałej obsługi.

Jakość wody.
Zgodnie z analizą chemiczną wykonaną przez Laboratorium „Geoprojekt” – Zielona Góra, woda z wykonanych studni zawiera:

 • ponadnormatywną ilość żelaza w ilości 2,4mg/l Fe oraz manganu 0,20 mg/l Mn.

Pod względem bakteriologicznym nie budzi zastrzeżeń (wskaźnik coli=Off). Ponieważ woda przeznaczona jest tylko do podlewania nie przewidziano jej uzdatniania.

Lokalizacja zbiorników.
Zbiorniki wyrównawcze zlokalizowano na najwyższym wzniesieniu we wsi Zimnice na gruncie, który należał do PGR Kunice. Rzędna terenu posadowienia zbiorników wynosi 136,50m. Ponieważ najwyższa rzędna terenu ogrodów działkowych wynosi 125 tak więc geometryczna różnica wysokości wynosi  11,5m.

Ciśnienie w sieci rozdzielczej w rzeczywistości jest wyższe o ok.4m jeśli uwzględnić wysokość słupa wody w zbiornikach.
Wielkość zajętego terenu wynosi 15x20m, tj. 3 ary. Ponieważ zbiorniki są nieocieplane należy je przed okresem zimowym opróżnić.
Szacunkowe koszty inwestycji sporządzono na poziomie cen z roku 1988, które wyniosły: 63.260tys.zł.

Realizacja inwestycji wodnej w ogrodzie ROD „ZORZA” rozpoczęła się w 1993 roku w postaci rozprowadzenia rur i montażu urządzeń.

"Nasz ogród – nasze życie"