Energia elektryczna w ogrodzie


     Regulamin korzystania z energii elektrycznej ogrodu został opracowany w oparciu o UCHWAŁĘ Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 listopada 2015r.w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych, przejęty przez Walne Zebranie ROD „ZORZA” w dniu 16 kwietnia 2016 roku i obowiązuje na obydwu naszych sektorach.


W przypadku awarii indywidualnych energii elektrycznej w sektorze „A”, należy zgłaszać się pod numer telefonu znajdujący się na skrzynkach elektrycznych.


Regulamin korzystania z energii elektrycznej w ROD „ZORZA” w Ziemnicach

Uchwała nr285/2015_Prezydium Krajowej Rady PZD
z dnia 05 listopada 2015

"Nasz ogród – nasze życie"