Informacje Zarządu

10 lipca 2024

      Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku z usunięciem awarii (wymianą pompy głębinowej) korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” jest możliwe w pełnym zakresie – zgodnie z wcześniejszym harmonogramem korzystania z wody.

02 lipca 2024

      Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku z problemami technicznymi w pracy wodociągu (awaria pompy głębinowej), do czasu usunięcia uszkodzenia korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” będzie możliwe w ograniczonym zakresie.

18 czerwca 2024

A P E L

Zarządu ROD „Zorza” do działkowców parkujących samochody we wtorki na alejkach ogrodowych

     W związku z licznymi skargami działkowców na temat parkowania samochodów na alejkach działkowych we wtorki (otwarte bramy) Zarząd ROD „Zorza” wyjaśnia:

     Wjazd na teren ROD dopuszczony jest wyłącznie w określonych sytuacjach. Zgodnie z §69 Regulaminu ROD, na zasadach określonych przez Zarząd ROD, dopuszcza się wjazd pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. Zgodnie z §70 Regulaminu ROD, takie prawo mają również osoby ze stwierdzoną urzędowo niepełnosprawnością, skutkującą trudnościami z poruszaniem się oraz pojazdy dowożące te osoby. Regulamin ROD zapewnia im także możliwość parkowania pojazdu na terenie swojej działki, jeśli zostanie ona wyposażona w odpowiednie miejsce postojowe, np. zatoczkę.

     Wjazd i parkowanie na terenie ROD nie jest ogólnodostępne, ponieważ istniejąca infrastruktura nie jest w większości dostosowana do ruchu samochodowego, który może powodować uszkodzenia alejek ogrodowych oraz niebezpieczeństwo dla pieszych. Zakaz ruchu samochodowego związany jest również z ideą ROD, które są przede wszystkim miejscem rekreacji i wypoczynku poprzez prowadzenie upraw ogrodniczych. Spaliny i hałas samochodów są uciążliwe dla użytkowników działek i niekorzystne dla upraw. Kluczowym celem ROD jest zapewnienie przyjaznego środowiska do odpoczynku od miejskiego zgiełku i produkcji zdrowej żywności, dlatego ruch samochodowy w ogrodach jest ograniczany do niezbędnego minimum.

     Niedopuszczalne jest parkowanie na alejkach, gdyż może to blokować przejazd nie tylko innym uprawnionym do wjazdu działkowcom, ale także służbom ratunkowym, co stwarza poważne niebezpieczeństwo dla użytkowników ROD. Zdarza się, że pojazd pozostawiony na wąskiej alejce utrudnia nawet ruch pieszy. Osoby, które otrzymały pozwolenie wjazdu samochodem na teren ROD, powinny parkować na swoich działkach. Miejsce postojowe powinno być dobrane tak, aby było jak najmniej uciążliwe dla użytkowników sąsiednich działek.

18 maja 2024

     Zarząd ROD „ZORZA” informuje działkowców, że wiosenny przegląd działek ROD „ZORZA” w sektorze A i B odbędzie się w dniach 06 i 07 czerwca 2024roku. W czasie przeglądu szczególnie zwracana będzie uwaga na:

 • wygląd ogólny działki,
 • zagospodarowanie działki,
 • wyposażenie w kompostownik,
 • czy działka w widocznym miejscu posiada numer ewidencyjny, do czego działkowca zobowiązuje Regulamin Ogrodu,
 • czy na sąsiednie działki a w szczególności na alejki ogrodowe, nie przechodzą gałęzie drzew i krzewów, co zagraża bezpieczeństwu działkowców i utrudnia bezpieczny przejazd samochodów uprzywilejowanych, takich jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, samochody zakładów energetycznych, samochody policyjne.

09 marca 2024

    W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia węzła wodnego, informujemy działkowiczów o obowiązku sprawdzenia instalacji wodnych na swoich działkach (pozakręcania otwartych kranów) do dnia 06.04.2024 r.

Próbne uruchomienie węzła wodnego nastąpi:

sektor A i B – 06.04.2024r. w godz. 10°° – 12°°

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że od dnia 13.04.2024r.korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” będzie możliwe naprzemiennie:

Sektor A
Poniedziałek, Środa
rano w godz. 800 – 1000  i po południu w godz. 1700 – 1900

 Sektor B
Wtorek, Czwartek
rano w godz. 800 – 1000  i po południu w godz. 1700 – 1900

Sektor A i B
Sobota i Niedziela
rano w godz. 800 – 1000 i po południu w godz. 1700 – 1900

PIĄTEK przerwa techniczna

Uwaga: W związku ze stwierdzonymi w poprzednich latach przypadkami pozostawiania bez dozoru otwartych kranów z podłączonymi wężami – kategorycznie zabrania się stosowania takich praktyk!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek.
Prosimy również, aby przy opuszczaniu działki – sprawdzić, czy zakręciliśmy krany.

09 marca 2024

     Zgodnie z uchwałą Zarządu ROD „ZORZA” z dnia 09 marca 2024r. bramy wjazdowe na sektor A i B otwarte będą w każdy

wtorek

 • od 09.04.2024r. do 30.04.2024r. – w godzinach od 800 do 1900,
 • od 07.05.2024r. do 27.08.2024r. – w godzinach od 800 do 2000,
 • od 03.09.2024r. do 08.10.2024r. – w godzinach od 800 do 1800,
 • od 15.10.2024r. do 12.11.2024r. – w godzinach od 900 do 1630.

Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu i bardzo rozmiękczonych alejek, bramy wjazdowe nie będą otwierane.
Jeżeli we wtorek wypada jakieś święto, to bramy będą otwarte w następnym dniu.

09 marca 2024

Zarząd ROD „ZORZA” zwraca się z apelem
do wszystkich użytkowników działek w naszym ogrodzie

     Rozpoczął się sezon działkowy.
„Nieproszeni goście” są szczególnie uciążliwi, ponieważ włamując się do altanek i pomieszczeń gospodarczych przy okazji dokonują zniszczeń w ogrodzeniu, wybijają szyby, wyłamują drzwi itp.
W przypadku stwierdzenia włamania i dewastacji na działce prosimy o zgłoszenie tego faktu na Posterunku Policji w Legnicy lub pod ogólnodostępnym numerem 997 lub 112.
     Jeżeli zauważymy włamania na innych działkach (powybijane szyby w oknach, uszkodzone i otwarte drzwi wejściowe do altan) prosimy o taką informację za pomocą Formularza Kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub za pomocą e-maila:
biuro@rodzorza.legnica.pl
Apelujemy o regularne doglądanie ogródków działkowych i informowanie policji o wszystkich przypadkach kradzieży lub wandalizmu.

     Zwracamy się również z apelem do wszystkich działkowców o zapisywanie numerów rejestracyjnych samochodów, z których kierowcy podrzucają pod nasze ogrodzenie i śmietniki różnego rodzaju odpady śmieciowe.
Nasz ogród działkowy to jest nasze wspólne mienie, więc dbajmy o nie. Nikt za nas tego nie zrobi.                                                                                 

Dziękujemy za współpracę
Zarząd ROD „ZORZA”

12 października 2021

Dziki na terenie ROD „ZORZA”

     Coraz częściej pojawiają się informacje, że na terenie ROD „Zorza” w Ziemnicach pojawiły się dziki, które wyrządzają wiele szkód w poszukiwaniu pożywienia, rozkopując aleje i indywidualne działki użytkowników. Gospodarze ogrodu sukcesywnie sprawdzają zewnętrze ogrodzenie ROD i w miarę zauważenia miejsca, gdzie dziki mogą się przedostawać na teren ROD, wzmacniają dodatkowo te fragmenty ogrodzenia.

Zwierzęta poczuły się swobodniej i zaczęły poszerzać swoje tereny żerowania.

Poniżej zamieszczamy kilka porad, które mogą pomóc działkowcom, w sytuacji bezpośredniego kontaktu z dzikiem:

 • W wypadku zauważenia dzika, gdy samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym, nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Należy spokojnie oddalić się z tego miejsca.
 • Jeśli doszło do spotkania, nie wolno dzika niepokoić. Najlepszym wyjściem jest stanie w bezruchu, gdyż ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku.
 • W razie nieprzewidzianego kontaktu z dzikami w otwartym terenie, w żadnym wypadku nie wolno się do nich zbliżać! Należy zachowywać się na tyle głośno, aby zwierzę mogło nas wcześnie zauważyć (z natury dzik nie zaatakuje człowieka, jeżeli nie zostanie sprowokowany).
 • W przypadku spotkania z dzikiem w terenie zamkniętym, nie należy zwierzęcia łapać, szczuć na niego psa, ani zapędzać do miejsc, z których nie ma drogi ucieczki (sprowokowany lub bez możliwości ucieczki dzik na pewno zaatakuje!).
 • W celu przepłoszenia dzika, należy klaskać lub wykonywać szybkie ruchy rękami w miejscu. W żadnym wypadku dzika nie wolno gonić!
 • W miejscach zauważenia świeżych śladów bytności dzików (zryty teren) należy zachować szczególną ostrożność.
 • Nie wolno szczuć dzików psami; psy wyprowadzane winny być na smyczy.
 • Szczególnie po zmroku należy unikać zarośli oraz łąk zlokalizowanych poza obszarem zabudowanym.
 • Dzieci nie powinny samotnie przebywać w rejonach, gdzie pojawiają się dziki.
 • Małe dzieci powinny być zawsze pod opieką dorosłych.
 • Dzik, który sprawia wrażenie oswojonego, nadal pozostaje niebezpiecznym zwierzęciem. Nie wolno więc do niego podchodzić, drażnić, głaskać, karmić.

W razie bezpośredniego zagrożenia przez dziki dzwoń na numer alarmowy 112 z informacją, gdzie znajdują się dziki
(który sektor, nazwa alejki i numer działki).

21 sierpnia 2021

Apel

Zarządu ROD „Zorza” w sprawie powstrzymywania się od wykonywania głośnych prac ogrodowych
w soboty, niedziele i święta

     W związku z licznymi skargami działkowców na wykonywanie głośnych prac ogrodowych w soboty, niedziele i święta, m.in. używanie sprzętu spalinowego oraz koszenie traw w soboty, niedziele i święta – Zarząd ROD „Zorza” apeluje do działkowców i informuje, że zgodnie z § 67 pkt 2 i § 9 pkt. 2 ust.9 regulaminu ROD, działkowiec zobowiązany jest nie zakłócać spokoju sąsiadom, stąd szczególnie w soboty od godz. 13:00, niedziele i święta należy się powstrzymać z wykonywaniem głośnych prac jak np. koszenie trawy, które powodują zaburzenie spokoju i ciszy dla wypoczynku działkowców.

Nieraz działkowcy używają głośnego sprzętu do prac ogrodowych w soboty, niedziele od rana do późnego popołudnia. Stanowi to naruszenie § 67 pkt 2 Regulaminu ROD (nie zakłócać spokoju sąsiadom zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę) oraz § 9 pkt. 2 ust.9 Regulaminu ROD (przestrzegać zasad współżycia społecznego).

"Nasz ogród – nasze życie"