Informacje Zarządu

09 kwietnia 2020

     Zarząd ROD „Zorza” w Ziemnicach informuje działkowców, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PZD ROD „Zorza” planowane na dzień 18 kwietnia 2020 r. nie odbędzie się z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 i związane z tym ograniczenia.

     O nowym terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego działkowcy zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Zarząd ROD „Zorza”

05 kwietnia 2020

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku z ogólną sytuacją związaną z Koronawirusem – COVID-19 i tymczasowo zmniejszonym zapotrzebowaniem na wodę korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” będzie możliwe na sektorze A i Bcałodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Uwaga: W związku z powyższym przestrzegamy przed pozostawianiem bez dozoru otwartych kranów – kategorycznie zabrania się stosowania takich praktyk!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa, a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek.
Prosimy również, aby przy opuszczaniu działki – sprawdzić, czy zakręciliśmy krany.

01 kwietnia 2020

U W A G A    KORONAWIRUS !!!

     Zgodnie z decyzją Zarządu ROD „ZORZA”
z dnia 01 kwietnia 2020r. bramy wjazdowe na sektor AB
BĘDĄ ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA

     Jednocześnie Zarząd ROD „Zorza” apeluje, aby korzystając z działek w ROD, czynić to w sposób odpowiedzialny. Optymalne zachowanie to ograniczenie do minimum kontaktu z innymi osobami. Odpowiedzialność wobec najbliższych, jak i ogółu społeczeństwa, nakazuje przyjąć, że w obecnych warunkach pobyt w ROD należy ograniczyć maksymalnie, jak tylko jest to możliwe, do swojej działki. Integrację sąsiedzką pozostawmy na bardziej sprzyjające czasy, a dziś skupmy swą aktywność do swojej działki.

     Apelujemy też o szczególną uwagę w miejscach takich jak bramy, furtki, gdzie wiele osób może mieć bezpośredni kontaktu z tą sama powierzchnią. Zalecane jest wówczas posługiwanie się rękawiczkami, a w miarę możliwości, dezynfekowanie powierzchni. Zachęcamy do tego rodzaju działań każdego z działkowców. Nie oczekujmy, że wszystko zostanie załatwione przez Zarząd ROD, którego możliwości są ograniczone.

     Jeżeli posiadamy taką możliwość, warto samemu zdezynfekować takie miejsca. Korzyści osiągniemy zarówno my sami i jak nasi sąsiedzi. W tych trudnych czasach jest szczególnie ważne, abyśmy działali z myślą o innych. Pamiętajmy, że ROD, to nie tylko działka. ROD to wspólnota, której członkowie powinni solidarnie współdziałać, gdyż wówczas korzyści osiąga każdy z nas.

 

22 luty 2020

     W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia węzła wodnego, informujemy działkowiczów o obowiązku sprawdzenia instalacji wodnych na swoich działkach. Próbne uruchomienie węzła wodnego nastąpi:

sektor „A” i „B” – 28.03.2020r. w godz. 12°° – 14°°

Od dnia 04.04.2020r. od godz. 1400 planowane jest pełne uruchomienie wodociągu.

Uwaga: w przypadku dużej ilości przecieków – stałe dostarczanie wody, może zostać przesunięte w czasie.

22 luty 2020

     Zgodnie z uchwałą Zarządu ROD „ZORZA” z dnia 22 lutego 2020r. bramy wjazdowe na sektor „A”„B” otwarte będą w każdy wtorek:

  • od 07.04.2020r. do 30.04.2020r. – w godzinach od 800 do 1900,
  • od 01.05.2020r. do 31.08.2020r. – w godzinach od 800 do 2000,
  • od 01.09.2020r. do 15.10.2020r. – w godzinach od 800 do 1800,
  • od 16.10.2020r. do 15.11.2020r. – w godzinach od 900 do 1630.

Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu i bardzo rozmiękczonych alejek, bramy wjazdowe nie będą otwierane.
Jeżeli we wtorek wypada jakieś święto, to bramy będą otwarte w następnym dniu.

05 grudnia 2019

Jak nie należy korzystać z wody!!!

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że na podstawie art. 268 ustawy Prawo Wodne – ogrody działkowe od 2019 roku zobowiązane są do ponoszenia opłaty za pobór wód podziemnych i powierzchniowych. W związku z tym powinniśmy racjonalnie korzystać z wody, gdyż są to niemałe koszty. A takie widoki jak poniżej, można było zobaczyć dosyć często w naszym ogrodzie w ciągu ostatniego sezonu. Woda staje się deficytowa między innymi przez taką niegospodarność, o czym mogliśmy się przekonać tego lata. W końcowym efekcie koszty takiego marnotrawstwa wody ponosimy my – wszyscy działkowcy. Znamienne jest to, że działkowcy za brak wody tylko i wyłącznie obwiniają Zarząd i nieudolność gospodarza a stają w obronie tych pseudo cwaniaków.
Czy nie warto zmienić sposobu myślenia?

26 listopada 2019

Zarząd ROD „ZORZA” zwraca się z apelem
do wszystkich użytkowników działek w naszym ogrodzie

     Zakończył się sezon działkowy. Jesienna, deszczowa pogoda oraz coraz krótsze dni powodują, że działki odwiedzane są coraz rzadziej. Koniec sezonu dla działkowców oznacza początek sezonu kradzieży z włamaniami do altanek. Opustoszałymi altankami mogą zacząć interesować się złodzieje, licząc na łatwe łupy.
„Nieproszeni goście” są szczególnie uciążliwi, ponieważ włamując się do altanek i pomieszczeń gospodarczych przy okazji dokonują zniszczeń w ogrodzeniu, wybijają szyby, wyłamują drzwi itp.
W przypadku stwierdzenia włamania i dewastacji na działce prosimy o zgłoszenie tego faktu na Posterunku Policji w Legnicy lub pod ogólnodostępnym numerem 997 lub 112.
     Jeżeli zauważymy włamania na innych działkach (powybijane szyby w oknach, uszkodzone i otwarte drzwi wejściowe do altan) prosimy o taką informację za pomocą Formularza Kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub za pomocą e-maila: biuro@rodzorza.legnica.pl
Apelujemy o regularne doglądanie ogródków działkowych i informowanie policji o wszystkich przypadkach kradzieży lub wandalizmu.
Nasz ogród działkowy to jest nasze wspólne mienie, więc dbajmy o nie. Nikt za nas tego nie zrobi.

20 października 2019

     W związku z dużą inwazją dzików zwracamy się do działkowców o zabezpieczenie i wzmocnienie ogrodzenia swoich działek w szczególności tych w pobliżu lasu i bagien. Gospodarze ogrodu codziennie wzmacniają ogrodzenie zewnętrzne drutem kolczastym i stalowymi prętami, jednakże nadal obserwuje się nowe wejścia dzików na nasz ogród. Informujemy równocześnie, że działkowcy, którzy mają działki w pobliżu ogrodzenia i miejsc wejścia dzików mogą otrzymać metalowe pręty od gospodarzy ogrodu. Prosimy o solidarne i wspólne zabezpieczenia.

Zarząd Ogrodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nasz ogród – nasze życie"