Kontakt-Opłaty

Stowarzyszenie Ogrodowe
Polskiego Związku Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy–ZORZA                                                         Ziemnice, ul. Legnicka 8A, 59-216 KUNICE                                                    Nip: 691-20-70-571
Regon: 00701591538630
Bank Spółdzielczy w Legnicy
Nr konta bankowego: 38 8649 0005 2001 0003 7442 0001

email: biuro@rodzorza.legnica.pl
strona internetowa: www.rodzorza.legnica.pl
Telefon: 763000422 czynny w godzinach pracy Biura ROD „ZORZA”
administrator strony: Wiesław JANUSZ

linia

Zarząd ROD „Zorza” w Ziemnicach przypomina o statutowym obowiązku działkowiczów wnoszenia należnych opłat za korzystanie z działki za 2024r.
Termin dokonania opłaty rocznej upływa 30 czerwca 2024r.
Od tego terminu naliczane są odsetki za nieterminowe wpłaty.
Opłaty można realizować w biurze ogrodu lub wpłacić na konto bankowe.
Jeżeli opłata realizowana jest przelewem bankowym, w tytule przelewu proszę podać Nr działki i sektora.

linia

Opłaty:

6zł

Składka członkowska,

 50gr

za m2 powierzchni użytkowej działki,

 62zł

opłata ogrodowa (na pokrycie kosztów utrzymania i porządku na terenie ROD),
Uwaga:
opłatę ogrodową można obniżyć w przypadku wykonania przez działkowca prac:
1. przy działkach narożnych o 21zł,
2. w części przylegającej do ogrodzenia zewnętrznego o 21zł,
3. w części ogólnej ogrodu do 42zł.
Maksymalna kwota obniżki wynikająca z pkt.1, 2, 3 nie może przekroczyć kwoty 42zł.

 60zł

za wodę,

120zł

za wywóz śmieci,

16zł 

opłata energetyczna.

linia

Opłaty, które zobowiązany jest uiścić kupujący działkę to:

     Oprócz kwoty wynegocjowanej ze sprzedającym działkę oraz kwoty około 25zł za jeden podpis (koszt notariusza) wynikającej z podpisania „Umowy przeniesienia praw do działki”, której to podpisanie trzeba potwierdzić u notariusza, kupujący ponosi również dodatkowe koszty statutowe z tabelki poniżej:

podwyższona opłata ogrodowa

550zł

opłata wpisowa

300zł

składka członkowska

6zł


Formularz kontaktowy

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości

    "Nasz ogród – nasze życie"