Rok 2016/IZ

19 grudnia 2016

     Zarząd  ROD  „ZORZA” w Ziemnicach informuje  działkowców, którzy nie  opłacili  statutowych zobowiązań za użytkowanie działki za rok 2016, że otrzymają w 2017r. wypowiedzenie umowy dzierżawy działki.
Więcej informacji na ten temat na naszej stronie internetowej w zakładce KONTAKT-OPŁATY.

01 grudnia 2016

Zarząd ROD „ZORZA” zwraca się z apelem
do wszystkich użytkowników działek w naszym ogrodzie

     Skończył się sezon działkowy. Jesienna, deszczowa pogoda oraz coraz krótsze dni powodują, że działki odwiedzane są coraz rzadziej. Koniec sezonu dla działkowców oznacza początek sezonu kradzieży z włamaniami do altanek. Opustoszałymi altankami mogą zacząć interesować się złodzieje, licząc na łatwe łupy.
„Nieproszeni goście” są szczególnie uciążliwi, ponieważ włamując się do altanek i pomieszczeń gospodarczych przy okazji dokonują zniszczeń w ogrodzeniu, wybijają szyby, wyłamują drzwi.
W przypadku stwierdzenia włamania i dewastacji na działce prosimy o zgłoszenie tego faktu na Posterunku Policji w Kunicach ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice, tel. 76 8761651 lub pod ogólnodostępnym numerem 997.
     Jeżeli zauważymy włamania na innych działkach (powybijane szyby w oknach, uszkodzone i otwarte drzwi wejściowe do altan) prosimy o taką informację za pomocą Formularza Kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub za pomocą e-maila: rod_zorza@echostar.pl
Apelujemy o regularne doglądanie ogródków działkowych i informowanie policji o wszystkich przypadkach kradzieży lub wandalizmu.
Nasz ogród działkowy to jest nasze wspólne mienie, więc dbajmy o nie. Nikt za nas tego nie zrobi.

27 października 2016

     Zarząd  ROD ”Zorza” w Ziemnicach  informuje działkowców, że w dniu 01 listopada 2016 (wtorek) bramy wjazdowe nie będą otwarte w związku z przypadającym na ten dzień „Wszystkich Świętych”.

     W zamian – w dniu 05 listopada 2016 bramy wjazdowe na ogród zostaną otwarte w godzinach 900 do godziny 1400, pod warunkiem, że nie będzie  opadów deszczu a alejki ogrodowe nie będą rozmiękczone.

linia

12 października 2016

     Zarząd ROD „ZORZA” przypomina działkowcom, że od 16 października 2016r. do 15 listopada 2016r. bramy wjazdowe otwarte będą we wtorki: – w godzinach od 900 do 1600.
Informacje o godzinach otwarcia i zamykania bram są wywieszone na tablicach ogłoszeń.

 Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu, bramy nie będą otwierane.

linia

27 września 2016

     Zarząd  ROD ”Zorza” w Ziemnicach  na swoim posiedzeniu w dniu 24.09.2016r. przyjął informację o wynikach konkursów, w których  uczestniczyli działkowcy ogrodu oraz ogród jako całość.

     W 2016 roku w wiosennym przeglądzie ogrodu wytypowano 8 wyróżniających się działek do konkursu organizowanego przez Zarząd Okręgowy PZD w Legnicy pt. „Najpiękniejsza działka w 2016r. w ogrodzie”. Ostatecznie zakwalifikowano 6 działek, ponieważ 2-ch działkowców nie było obecnych w czasie przeglądu przez komisję wytypowanych działek i zostali oni wykreśleni z uczestnictwa. Komisja konkursowa OZ PZD oceniła 4 działki o najwyższej ilości punktów a ich użytkownicy otrzymają bardzo cenne nagrody.

     Ponadto Zarząd ROD „Zorza” zgłosił do Konkursu Krajowego PZD również ogród jako całość. Ocenie podlegała cała działalność ogrodu, zarówno część administracyjna jak i gospodarcza, kulturalno-oświatowa, współpraca z innymi jednostkami samorządowymi lub stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi itp. Na szczeblu Krajowym PZD nasz ogród ROD „Zorza” otrzymał wyróżnienie w dziedzinie „Modernizacja i Inwestycje”. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD przyznała dla naszego ogrodu nagrodę w wysokości 2 tys. zł i 1 tys. zł w postaci nagród rzeczowych (książki), puchar oraz dyplom.

     Oprócz w/w konkursów nasz ogród uczestniczył w konkursie fotograficznym „Pochwal się swoim ogrodem” organizowanym przez współpracującą z Zarządem ROD firmą LEROY MERLIN w Legnicy. Zgłoszono 6 działek, spośród nich wybrano 3, którym przyznano miejsca 1-3 i działkowcy otrzymali również cenne nagrody.

     Przedstawione wyniki świadczą o dużym zainteresowaniu działkowców w zakresie doskonalenia estetyki i rozwoju posiadanych działek – zgodnie z regulaminem i statutem ROD.

     Zarząd ROD „Zorza” serdecznie gratuluje zwycięzcom biorących udział w konkursach i zaprasza innych działkowców o włączenie się do uczestnictwa w przyszłym roku.

dyplom-i-podziekowaniekonkurs_2016

linia

01 sierpnia 2016

     Zarząd ROD „ZORZA” przypomina działkowcom, że od 01 września 2016r. do 15 października 2016r. bramy wjazdowe otwarte będą we wtorki: – w godzinach od 800 do 1800.
Informacje o godzinach otwarcia i zamykania bram są wywieszone na tablicach ogłoszeń.

 Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu, bramy nie będą otwierane.

linia

11 czerwca 2016

     W dniu 10 czerwca 2016r. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZORZA” w Ziemnicach miał przyjemność gościć grupę dzieci i wychowawców z Przedszkola „Planeta Zdrowia” z Legnicy. Przedszkolaki uświetniły spotkanie swoimi występami na świeżym powietrzu. Pokazaliśmy dzieciom niektóre działki: kwiatowe, owocowe, z jarzynami. Nasi mili goście byli bardzo zainteresowani truskawkami rosnącymi na niektórych działkach. Ponieważ pogoda dopisała, dzieci bawiły się w różne gry i zabawy na pięknie udekorowanym balonikami placu przy budynku Zarządu.

Podziękowanie Przedszkole_planeta zdrowiaprzejdź do galerii foto….

linia

24  maja 2016

     Zarząd ROD „ZORZA” informuje działkowców, że dokonano wiosennego przeglądu działek, który odbył się w dniach 23 i 24 maja 2016r. W wyniku tego przeglądu m.in. stwierdzono brak wywieszonych na bramkach lub w innym widocznym z alejki ogrodowej miejscu numerów geodezyjnych poszczególnych działek. Do oznaczenia działki zobowiązany jest użytkownik działki na podstawie Regulaminu ROD oraz podjętej uchwały na Walnym Zebraniu członków ROD „ZORZA” w 2015r.
W sektorze A brakuje oznaczeń na następujących działkach:
1, 4, 11, 14, 17, 24, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 45, 46, 48, 50, 54, 55, 58, 80, 82, 90, 92, 102, 103, 104, 105, 110, 112, 114, 115, 124, 129, 135, 139, 140, 142, 144, 150, 155, 157, 159, 160, 173, 174, 176, 180, 184, 195, 197, 206, 207, 216, 220, 222, 228, 230, 234, 236, 244, 245, 247, 248, 252, 257, 259, 260, 263, 265, 266, 267, 282, 283, 284, 290, 296, 297, 298, 299, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 323, 325, 326, 328, 331, 332, 335, 339, 341, 343, 344, 348, 352, 353, 356.
W sektorze B brakuje oznaczeń na następujących działkach:
6, 20, 23, 25, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 46, 55, 47, 48, 50, 53, 60, 61, 67, 79, 92, 93, 94, 97, 98, 110, 115, 121, 124, 126, 130, 136, 139, 144, 147, 157, 162, 165, 168, 173, 174, 175, 176, 178, 181, 182, 187, 198, 204, 207, 211, 212, 214, 219, 222, 232, 235, 242, 247, 248, 256, 267, 274, 275, 276, 283, 284, 287, 288, 290, 292, 296, 298, 303, 313, 317, 321, 322, 323, 329, 342, 343, 345, 349, 351, 352, 353, 365, 366, 367, 373, 374, 377, 381, 388.

linia

14 maja 2016

APEL

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach zwraca się do wszystkich działkowców naszego ogrodu o większe zdyscyplinowanie w gospodarce odpadami na terenie ogrodu. Pojemniki na śmieci wypełniane są w dużej części workami z trawą, zielskiem, ściętym drzewem itp. odpadami, które zgodnie z regulaminem ogrodu winny być składowane w kompostownikach.
Wymóg posiadania kompostownika ustala regulamin ROD §42 ust.1-3.
     Sprawę śmieci i odpadów z działki reguluje również regulamin ROD §68 ust.1-3.

Regulamin ROD

     Prosimy również o niepodrzucanie pod pojemniki komunalne, odpadów wielkogabarytowych (wersalki, telewizory, krzesła itp.) – bo nie jest to miejsce na tego typu rzeczy.
Prośba nasza podyktowana jest dużymi kosztami wywozu śmieci w dużej części zapełnionych nie odpadami komunalnymi, a tylko do tych służą pojemniki. Apel dotyczy tych działkowców, którzy nie przestrzegają regulaminu i narażają pozostałych działkowców na większe koszty. Na takie praktyki Zarząd ROD „ZORZA” będzie reagował zdecydowanie, łącznie z wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki, ponieważ ci działkowcy działają na szkodę naszego ogrodu.
Zwracamy się z apelem do wszystkich działkowców o zapisywanie numerów rejestracyjnych samochodów, z których to kierowcy podrzucają pod nasze ogrodzenie różnego rodzaju odpady śmieciowe. Zabrania się również wystawiania na alejki działkowe różnego rodzaju przedmiotów wielkogabarytowych. Przykładem takich zdarzeń są fotografie poniżej.
O tego typu faktach zauważonych przez naszych działkowiczów, bardzo prosimy informować gospodarzy ogrodu, zgłaszać w biurze ogrodu, bądź za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub pisząc na nasz adres email rod_zorza@echostar.pl

20160514_193207

WP_20160517_20_18_53_Pro

DSC00919

Dziękujemy za współpracę.

Prezes Zarządu ROD „ZORZA”

linia

14 kwietnia 2016

     Zarząd ROD „ZORZA” informuje działkowców, że z dniem dzisiejszym został uruchomiony nr telefonu kontaktowego 763000422 do biura ogrodu.

Uwaga: numer telefonu czynny będzie tylko w godzinach pracy biura.

linia

19 marca 2016

     Zarząd   ROD „ZORZA” informuje działkowców, że dnia  19.03.2016r. na posiedzeniu Zarządu podjęto decyzję o dalszej współpracy z LEROY MERLIN w zakresie zaopatrywania naszych działkowców w potrzebny sprzęt ogrodowy. Ustalono formy współpracy  i sposób zaopatrzenia naszych działkowców w  różnego rodzaju  towary ogrodowe. Niżej na fotografii przedstawiciele w/w firmy i zarząd ROD.

LeroyMerlin_2016Prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na naszej stronie internetowej, tablicach ogłoszeń, kiedy będą realizowane zamówienia na przywóz ziemi, kory i innych towarów zamówionych przez naszych działkowców. 

Prezes Zarządu ROD „ZORZA”

linia

01 marca 2016

     W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia węzła wodnego informujemy działkowiczów o obowiązku sprawdzenia instalacji wodnych na swoich działkach. Próbne uruchomienie węzła wodnego nastąpi:
sektor „A” i „B” – 02.04.2016r. w godz. 10°° – 13°°.
    

Od dnia 09.04.2016r. będzie pełne uruchomienie wodociągu.

Uwaga: w przypadku dużej ilości przecieków – stałe dostarczenie wody, może zostać przesunięte w czasie.

linia

01 marca 2016

    Zgodnie z uchwałą Zarządu ROD „ZORZA” z dnia 20 lutego 2016r. bramy wjazdowe na sektor „A” i „B” otwarte będą w każdy wtorek:

  • od 01.04.2016r. do 30.04.2016r. – w godzinach od 800 do 1800,
  • od 01.05.2016r. do 31.08.2016r. – w godzinach od 800 do 2000,
  • od 01.09.2016r. do 15.10.2016r. – w godzinach od 800 do 1800,
  • od 16.10.2016r. do 15.11.2016r. – w godzinach od 900 do 1600.

Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu, bramy nie będą otwierane.

"Nasz ogród – nasze życie"