ROK 2020/IZ

30 grudnia 2020

Ogłoszenie

     Zarząd ROD „Zorza” w Ziemnicach ogłasza nabór na gospodarzy ogrodu na sektor A i B. Podania należy składać w biurze Ogrodu. Bliższe informacje: telefon 763-000-422 w godz.12-15. Zapytania lub zgłoszenia można kierować poprzez naszą stronę internetową www.rodzorza.legnica.pl (w zakładce KONTAKT-OPŁATY znajduje się formularz kontaktowy) lub pisząc na adres email:
biuro@rodzorza.legnica.pl
Należy podać swój adres e-mailowy lub numer telefonu w celu uzyskania odpowiedzi zwrotnej.  

                                                                               Zarząd ROD „Zorza”

26 listopada 2020

Zarząd ROD „ZORZA” zwraca się z apelem
do wszystkich użytkowników działek w naszym ogrodzie

     Zakończył się sezon działkowy. Jesienna, deszczowa pogoda oraz coraz krótsze dni powodują, że działki odwiedzane są coraz rzadziej. Koniec sezonu dla działkowców oznacza początek sezonu kradzieży z włamaniami do altanek. Opustoszałymi altankami mogą zacząć interesować się złodzieje, licząc na łatwe łupy.
„Nieproszeni goście” są szczególnie uciążliwi, ponieważ włamując się do altanek i pomieszczeń gospodarczych przy okazji dokonują zniszczeń w ogrodzeniu, wybijają szyby, wyłamują drzwi itp.
W przypadku stwierdzenia włamania i dewastacji na działce prosimy o zgłoszenie tego faktu na Posterunku Policji w Legnicy lub pod ogólnodostępnym numerem 997 lub 112.
     Jeżeli zauważymy włamania na innych działkach (powybijane szyby w oknach, uszkodzone i otwarte drzwi wejściowe do altan) prosimy o taką informację za pomocą Formularza Kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub za pomocą e-maila: biuro@rodzorza.legnica.pl
Apelujemy o regularne doglądanie ogródków działkowych i informowanie policji o wszystkich przypadkach kradzieży lub wandalizmu.
Nasz ogród działkowy to jest nasze wspólne mienie, więc dbajmy o nie. Nikt za nas tego nie zrobi.

18 listopada 2020

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że na sezon jesienno-zimowy  wstrzymane zostało dostarczanie wody na teren ogrodu.

Uwaga: W celu uniknięcia przykrych niespodzianek na wiosnę (pęknięcia rur, kranów itd.) prosimy działkowców o odkręcenie zaworów czerpalnych na swoich działkach w celu wpuszczenia powietrza do instalacji wodnej. Pozwoli to na zejście resztek wody z instalacji wodnej, a tym samym unikniemy zniszczeń, które mógłby dokonać mróz.

02 listopada 2020

     Zarząd ROD „ZORZA” powiadamia działkowców, że ze względu na duże opady deszczu i bardzo rozmiękczone alejki w dniu 03.11.2020 bramy wjazdowe na teren ogrodu pozostaną zamknięte.

24 sierpnia 2020

     Zarząd ROD „ZORZA” przypomina działkowcom, że od miesiąca września zmieniają się godziny otwarcia i zamknięcia bram wjazdowych we wtorki:

  • od 01.09.2020r. do 15.10.2020r. – w godzinach od 800 do 1800,
  • od 16.10.2020r. do 15.11.2020r. – w godzinach od 900 do 1630.

Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu, bramy nie będą otwierane.

Informacje o godzinach otwarcia i zamykania bram są wywieszone na tablicach ogłoszeń.

23 kwietnia 2020

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku z brakiem opadów, bardzo wzmożonym zapotrzebowaniem na wodę, a przede wszystkim ze względu na niekontrolowany pobór wody i niemożność zaopatrzenia w wodę całodobowo, od dnia 23.04.2020r.korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” będzie możliwe na sektorze A  i  B

w dni powszednie
w godzinach
0800 1000     i     1600 – 1800

w niedziele i święta
w godzinach
0900 – 1100     i     1600 – 1800

Uwaga: w przypadku braku wody godziny jej dostarczania mogą ulec skróceniu.

    W związku ze stwierdzonymi przypadkami pozostawiania bez dozoru otwartych kranów z podłączonymi wężami – kategorycznie zabrania się stosowania takich praktyk!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek.
Prosimy również, aby przy opuszczaniu działki – sprawdzić, czy zakręciliśmy krany.

19 kwietnia 2020

Apel do działkowców

w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w czasie epidemii koronawirusa

     W związku z panującą epidemią Polski Związek Działkowców wprowadził ograniczenia w dostępie do terenów ogrodów działkowych. W oparciu o przepisy zakazano  wstępu na teren działki osobom spoza najbliższej rodziny działkowców i ograniczenie do minimum aktywności na terenie ogrodu. Części wspólne ogrodu mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu dotarcia do działki.

     Choć uciążliwe, ograniczenia te są dzisiaj konieczne. Stąd apelujemy do wszystkich działkowców unikajmy zachowań, które mogłyby stać się pretekstem do zakwestionowania działalności ogrodu.

     Postępujmy odpowiedzialnie. Tylko wtedy mamy szansę bezpiecznego spędzenia czasu na działce.

Zarząd ROD „Zorza”

19 kwietnia 2020

Komunikat

Szanowni działkowcy

     Z uwagi na notoryczne nieprzestrzeganie regulaminu ROD §42 i §68 dotyczący kompostowników  APELUJEMY, aby nie podrzucać pod pojemniki komunalne skoszonej trawy.

Za naruszenie regulaminu będziemy stosować surowe kary.

Zarząd ROD „Zorza”

09 kwietnia 2020

     Zarząd ROD „Zorza” w Ziemnicach informuje działkowców, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PZD ROD „Zorza” planowane na dzień 18 kwietnia 2020 r. nie odbędzie się z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 i związane z tym ograniczenia.

     O nowym terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego działkowcy zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Zarząd ROD „Zorza”

01 kwietnia 2020

U W A G A    KORONAWIRUS !!!

    Zarząd ROD „Zorza” apeluje, aby korzystając z działek w ROD, czynić to w sposób odpowiedzialny. Optymalne zachowanie to ograniczenie do minimum kontaktu z innymi osobami. Odpowiedzialność wobec najbliższych, jak i ogółu społeczeństwa, nakazuje przyjąć, że w obecnych warunkach pobyt w ROD należy ograniczyć maksymalnie, jak tylko jest to możliwe, do swojej działki. Integrację sąsiedzką pozostawmy na bardziej sprzyjające czasy, a dziś skupmy swą aktywność do swojej działki.

     Apelujemy też o szczególną uwagę w miejscach takich jak bramy, furtki, gdzie wiele osób może mieć bezpośredni kontaktu z tą sama powierzchnią. Zalecane jest wówczas posługiwanie się rękawiczkami, a w miarę możliwości, dezynfekowanie powierzchni. Zachęcamy do tego rodzaju działań każdego z działkowców. Nie oczekujmy, że wszystko zostanie załatwione przez Zarząd ROD, którego możliwości są ograniczone.

     Jeżeli posiadamy taką możliwość, warto samemu zdezynfekować takie miejsca. Korzyści osiągniemy zarówno my sami i jak nasi sąsiedzi. W tych trudnych czasach jest szczególnie ważne, abyśmy działali z myślą o innych. Pamiętajmy, że ROD, to nie tylko działka. ROD to wspólnota, której członkowie powinni solidarnie współdziałać, gdyż wówczas korzyści osiąga każdy z nas.

 

22 luty 2020

     W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia węzła wodnego, informujemy działkowiczów o obowiązku sprawdzenia instalacji wodnych na swoich działkach. Próbne uruchomienie węzła wodnego nastąpi:

sektor „A” i „B” – 28.03.2020r. w godz. 12°° – 14°°

Od dnia 04.04.2020r. od godz. 1400 planowane jest pełne uruchomienie wodociągu.

Uwaga: w przypadku dużej ilości przecieków – stałe dostarczanie wody, może zostać przesunięte w czasie.

22 luty 2020

     Zgodnie z uchwałą Zarządu ROD „ZORZA” z dnia 22 lutego 2020r. bramy wjazdowe na sektor „A”„B” otwarte będą w każdy wtorek:

  • od 07.04.2020r. do 30.04.2020r. – w godzinach od 800 do 1900,
  • od 01.05.2020r. do 31.08.2020r. – w godzinach od 800 do 2000,
  • od 01.09.2020r. do 15.10.2020r. – w godzinach od 800 do 1800,
  • od 16.10.2020r. do 15.11.2020r. – w godzinach od 900 do 1630.

Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu i bardzo rozmiękczonych alejek, bramy wjazdowe nie będą otwierane.
Jeżeli we wtorek wypada jakieś święto, to bramy będą otwarte w następnym dniu.

05 grudnia 2019

Jak nie należy korzystać z wody!!!

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że na podstawie art. 268 ustawy Prawo Wodne – ogrody działkowe od 2019 roku zobowiązane są do ponoszenia opłaty za pobór wód podziemnych i powierzchniowych. W związku z tym powinniśmy racjonalnie korzystać z wody, gdyż są to niemałe koszty. A takie widoki jak poniżej, można było zobaczyć dosyć często w naszym ogrodzie w ciągu ostatniego sezonu. Woda staje się deficytowa między innymi przez taką niegospodarność, o czym mogliśmy się przekonać tego lata. W końcowym efekcie koszty takiego marnotrawstwa wody ponosimy my – wszyscy działkowcy. Znamienne jest to, że działkowcy za brak wody tylko i wyłącznie obwiniają Zarząd i nieudolność gospodarza a stają w obronie tych pseudo cwaniaków.
Czy nie warto zmienić sposobu myślenia?

26 listopada 2019

Zarząd ROD „ZORZA” zwraca się z apelem
do wszystkich użytkowników działek w naszym ogrodzie

     Zakończył się sezon działkowy. Jesienna, deszczowa pogoda oraz coraz krótsze dni powodują, że działki odwiedzane są coraz rzadziej. Koniec sezonu dla działkowców oznacza początek sezonu kradzieży z włamaniami do altanek. Opustoszałymi altankami mogą zacząć interesować się złodzieje, licząc na łatwe łupy.
„Nieproszeni goście” są szczególnie uciążliwi, ponieważ włamując się do altanek i pomieszczeń gospodarczych przy okazji dokonują zniszczeń w ogrodzeniu, wybijają szyby, wyłamują drzwi itp.
W przypadku stwierdzenia włamania i dewastacji na działce prosimy o zgłoszenie tego faktu na Posterunku Policji w Legnicy lub pod ogólnodostępnym numerem 997 lub 112.
     Jeżeli zauważymy włamania na innych działkach (powybijane szyby w oknach, uszkodzone i otwarte drzwi wejściowe do altan) prosimy o taką informację za pomocą Formularza Kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub za pomocą e-maila: biuro@rodzorza.legnica.pl
Apelujemy o regularne doglądanie ogródków działkowych i informowanie policji o wszystkich przypadkach kradzieży lub wandalizmu.
Nasz ogród działkowy to jest nasze wspólne mienie, więc dbajmy o nie. Nikt za nas tego nie zrobi.

20 października 2019

     W związku z dużą inwazją dzików zwracamy się do działkowców o zabezpieczenie i wzmocnienie ogrodzenia swoich działek w szczególności tych w pobliżu lasu i bagien. Gospodarze ogrodu codziennie wzmacniają ogrodzenie zewnętrzne drutem kolczastym i stalowymi prętami, jednakże nadal obserwuje się nowe wejścia dzików na nasz ogród. Informujemy równocześnie, że działkowcy, którzy mają działki w pobliżu ogrodzenia i miejsc wejścia dzików mogą otrzymać metalowe pręty od gospodarzy ogrodu. Prosimy o solidarne i wspólne zabezpieczenia.

Zarząd ROD „Zorza”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nasz ogród – nasze życie"