Rok 2023/IZ

26 listopada 2023

Zarząd ROD „ZORZA” zwraca się z apelem
do wszystkich użytkowników działek w naszym ogrodzie

     Zakończył się sezon działkowy. Jesienna, deszczowa pogoda oraz coraz krótsze dni powodują, że działki odwiedzane są coraz rzadziej. Koniec sezonu dla działkowców oznacza początek sezonu kradzieży z włamaniami do altanek. Opustoszałymi altankami mogą zacząć interesować się złodzieje, licząc na łatwe łupy.
„Nieproszeni goście” są szczególnie uciążliwi, ponieważ włamując się do altanek i pomieszczeń gospodarczych przy okazji dokonują zniszczeń w ogrodzeniu, wybijają szyby, wyłamują drzwi itp.
W przypadku stwierdzenia włamania i dewastacji na działce prosimy o zgłoszenie tego faktu na Posterunku Policji w Legnicy lub pod ogólnodostępnym numerem 997 lub 112.
     Jeżeli zauważymy włamania na innych działkach (powybijane szyby w oknach, uszkodzone i otwarte drzwi wejściowe do altan) prosimy o taką informację za pomocą Formularza Kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub za pomocą e-maila:
biuro@rodzorza.legnica.pl
Apelujemy o regularne doglądanie ogródków działkowych i informowanie policji o wszystkich przypadkach kradzieży lub wandalizmu.

     Zwracamy się również z apelem do wszystkich działkowców o zapisywanie numerów rejestracyjnych samochodów, z których kierowcy podrzucają pod nasze ogrodzenie i śmietniki różnego rodzaju odpady śmieciowe.
Nasz ogród działkowy to jest nasze wspólne mienie, więc dbajmy o nie. Nikt za nas tego nie zrobi.                                                                                 

Dziękujemy za współpracę
Zarząd ROD „ZORZA”

15 listopada 2023

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że na sezon jesienno-zimowy  wstrzymane zostało dostarczanie wody na teren ogrodu.

Uwaga: W celu uniknięcia przykrych niespodzianek na wiosnę (pęknięcia rur, kranów itd.) prosimy działkowców o odkręcenie zaworów czerpalnych na swoich działkach w celu wpuszczenia powietrza do instalacji wodnej. Pozwoli to na zejście resztek wody z instalacji wodnej, a tym samym unikniemy zniszczeń, które mógłby dokonać mróz.

18 października 2023

     Zarząd ROD „ZORZA” informuje działkowców, że jesienny  przegląd działek ROD „ZORZA” odbędzie się w dniach:

– w sektorze A – w dniu 27 października 2023 r. (w godz. 10-13)

– w sektorze B – w dniu 28 października 2023 r. (w godz. 10-13)

W czasie przeglądu szczególnie zwracana będzie uwaga na:

 • wygląd ogólny działki,
 • zagospodarowanie działki,
 • wyposażenie w kompostownik,
 • czy działka w widocznym miejscu posiada numer ewidencyjny, do czego działkowca zobowiązuje Regulamin Ogrodu,
 • czy na sąsiednie działki a w szczególności na alejki ogrodowe, nie przechodzą gałęzie drzew i krzewów, co zagraża bezpieczeństwu działkowców i utrudnia bezpieczny przejazd samochodów uprzywilejowanych, takich jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, samochody zakładów energetycznych, samochody policyjne.

Uwaga: Zarząd ROD Zorza prosi działkowców o obecność na swoich działkach w czasie przeglądu.

05 września 2023

     Zarząd ROD „ZORZA” przypomina działkowcom, że od miesiąca września zmieniły się godziny otwarcia i zamknięcia bram wjazdowych we wtorki:

 • od 01.09.2021r. do 10.10.2021r. – w godzinach od 800 do 1800,
 • od 17.10.2021r. do 14.11.2021r. – w godzinach od 900 do 1630.

Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu (rozmiękczone alejki) , bramy nie będą otwierane.
    
Informacje o godzinach otwarcia i zamykania bram są wywieszone na tablicach ogłoszeń.

     Jeżeli we wtorek wypada jakieś święto, to bramy będą otwarte w następnym dniu.

30 czerwca 2023

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku z usunięciem awarii na w systemie dostarczania wody, korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” jest już możliwe. Przepraszamy za utrudnienia z tym związane.

28 czerwca 2023

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku z problemami technicznymi w pracy wodociągu, korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” będzie możliwe po usunięciu awarii.

20 maja 2023

     Zarząd ROD „ZORZA” informuje działkowców, że wiosenny przegląd działek ROD „ZORZA” w sektorze A i B odbędzie się w dniach 05 czerwca i 06 czerwca 2023roku. W czasie przeglądu szczególnie zwracana będzie uwaga na:

 • wygląd ogólny działki,
 • zagospodarowanie działki,
 • wyposażenie w kompostownik,
 • czy działka w widocznym miejscu posiada numer ewidencyjny, do czego działkowca zobowiązuje Regulamin Ogrodu,
 • czy na sąsiednie działki a w szczególności na alejki ogrodowe, nie przechodzą gałęzie drzew i krzewów, co zagraża bezpieczeństwu działkowców i utrudnia bezpieczny przejazd samochodów uprzywilejowanych, takich jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, samochody zakładów energetycznych, samochody policyjne.

15 kwietnia 2023

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że w związku z problemami technicznymi przy uruchomieniu wodociągu, korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” będzie możliwe po usunięciu awarii.

25 marca 2023

    W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia węzła wodnego, informujemy działkowiczów o obowiązku sprawdzenia instalacji wodnych na swoich działkach (pozakręcania otwartych kranów) do dnia 14.04.2023 r.

     Zarząd ROD „ZORZA” w Ziemnicach informuje, że od dnia 15.04.2023r. – korzystanie z wody na terenie ogrodu ROD „ZORZA” będzie możliwe naprzemiennie:

Sektor A
Poniedziałek, Środa
rano w godz. 800 – 1000  i po południu w godz. 1700 – 1900

 Sektor B
Wtorek, Czwartek
rano w godz. 800 – 1000  i po południu w godz. 1700 – 1900

Sektor A i B
Sobota i Niedziela
rano w godz. 800 – 1000 i po południu w godz. 1700 – 1900

PIĄTEK przerwa techniczna

Uwaga: W związku ze stwierdzonymi w poprzednich latach przypadkami pozostawiania bez dozoru otwartych kranów z podłączonymi wężami – kategorycznie zabrania się stosowania takich praktyk!!! Marnuje się w ten sposób wodę, która jest deficytowa a ponadto grozi to zalewaniem sąsiadujących działek.
Prosimy również, aby przy opuszczaniu działki – sprawdzić, czy zakręciliśmy krany.

25 marca 2023

     Zgodnie z uchwałą Zarządu ROD „ZORZA” z dnia 25 marca 2023r. bramy wjazdowe na sektor A i B otwarte będą w każdy

wtorek

 • od 11.04.2023r. do 30.04.2023r. – w godzinach od 800 do 1900,
 • od 02.05.2023r. do 31.08.2023r. – w godzinach od 800 do 2000,
 • od 01.09.2023r. do 10.10.2023r. – w godzinach od 800 do 1800,
 • od 17.10.2023r. do 14.11.2023r. – w godzinach od 900 do 1630.

Uwaga: w przypadku intensywnych opadów deszczu i bardzo rozmiękczonych alejek, bramy wjazdowe nie będą otwierane.
Jeżeli we wtorek wypada jakieś święto, to bramy będą otwarte w następnym dniu.

19 listopada 2022

Zarząd ROD „ZORZA” zwraca się z apelem
do wszystkich użytkowników działek w naszym ogrodzie

     Zakończył się sezon działkowy. Jesienna, deszczowa pogoda oraz coraz krótsze dni powodują, że działki odwiedzane są coraz rzadziej. Koniec sezonu dla działkowców oznacza początek sezonu kradzieży z włamaniami do altanek. Opustoszałymi altankami mogą zacząć interesować się złodzieje, licząc na łatwe łupy.
„Nieproszeni goście” są szczególnie uciążliwi, ponieważ włamując się do altanek i pomieszczeń gospodarczych przy okazji dokonują zniszczeń w ogrodzeniu, wybijają szyby, wyłamują drzwi itp.
W przypadku stwierdzenia włamania i dewastacji na działce prosimy o zgłoszenie tego faktu na Posterunku Policji w Legnicy lub pod ogólnodostępnym numerem 997 lub 112.
     Jeżeli zauważymy włamania na innych działkach (powybijane szyby w oknach, uszkodzone i otwarte drzwi wejściowe do altan) prosimy o taką informację za pomocą Formularza Kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub za pomocą e-maila:
biuro@rodzorza.legnica.pl
Apelujemy o regularne doglądanie ogródków działkowych i informowanie policji o wszystkich przypadkach kradzieży lub wandalizmu.

     Zwracamy się również z apelem do wszystkich działkowców o zapisywanie numerów rejestracyjnych samochodów, z których kierowcy podrzucają pod nasze ogrodzenie i śmietniki różnego rodzaju odpady śmieciowe.
Nasz ogród działkowy to jest nasze wspólne mienie, więc dbajmy o nie. Nikt za nas tego nie zrobi.                                                                                 

Dziękujemy za współpracę
Zarząd ROD „ZORZA”

12 października 2021

Dziki na terenie ROD „ZORZA”

     Coraz częściej pojawiają się informacje, że na terenie ROD „Zorza” w Ziemnicach pojawiły się dziki, które wyrządzają wiele szkód w poszukiwaniu pożywienia, rozkopując aleje i indywidualne działki użytkowników. Gospodarze ogrodu sukcesywnie sprawdzają zewnętrze ogrodzenie ROD i w miarę zauważenia miejsca, gdzie dziki mogą się przedostawać na teren ROD, wzmacniają dodatkowo te fragmenty ogrodzenia.

Zwierzęta poczuły się swobodniej i zaczęły poszerzać swoje tereny żerowania.

Poniżej zamieszczamy kilka porad, które mogą pomóc działkowcom, w sytuacji bezpośredniego kontaktu z dzikiem:

 • W wypadku zauważenia dzika, gdy samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym, nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Należy spokojnie oddalić się z tego miejsca.
 • Jeśli doszło do spotkania, nie wolno dzika niepokoić. Najlepszym wyjściem jest stanie w bezruchu, gdyż ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku.
 • W razie nieprzewidzianego kontaktu z dzikami w otwartym terenie, w żadnym wypadku nie wolno się do nich zbliżać! Należy zachowywać się na tyle głośno, aby zwierzę mogło nas wcześnie zauważyć (z natury dzik nie zaatakuje człowieka, jeżeli nie zostanie sprowokowany).
 • W przypadku spotkania z dzikiem w terenie zamkniętym, nie należy zwierzęcia łapać, szczuć na niego psa, ani zapędzać do miejsc, z których nie ma drogi ucieczki (sprowokowany lub bez możliwości ucieczki dzik na pewno zaatakuje!).
 • W celu przepłoszenia dzika, należy klaskać lub wykonywać szybkie ruchy rękami w miejscu. W żadnym wypadku dzika nie wolno gonić!
 • W miejscach zauważenia świeżych śladów bytności dzików (zryty teren) należy zachować szczególną ostrożność.
 • Nie wolno szczuć dzików psami; psy wyprowadzane winny być na smyczy.
 • Szczególnie po zmroku należy unikać zarośli oraz łąk zlokalizowanych poza obszarem zabudowanym.
 • Dzieci nie powinny samotnie przebywać w rejonach, gdzie pojawiają się dziki.
 • Małe dzieci powinny być zawsze pod opieką dorosłych.
 • Dzik, który sprawia wrażenie oswojonego, nadal pozostaje niebezpiecznym zwierzęciem. Nie wolno więc do niego podchodzić, drażnić, głaskać, karmić.

W razie bezpośredniego zagrożenia przez dziki dzwoń na numer alarmowy 112 z informacją, gdzie znajdują się dziki
(który sektor, nazwa alejki i numer działki).

21 sierpnia 2021

Apel

Zarządu ROD „Zorza” w sprawie powstrzymywania się od wykonywania głośnych prac ogrodowych
w soboty, niedziele i święta

     W związku z licznymi skargami działkowców na wykonywanie głośnych prac ogrodowych w soboty, niedziele i święta, m.in. używanie sprzętu spalinowego oraz koszenie traw w soboty, niedziele i święta – Zarząd ROD „Zorza” apeluje do działkowców i informuje, że zgodnie z § 67 pkt 2 i § 9 pkt. 2 ust.9 regulaminu ROD, działkowiec zobowiązany jest nie zakłócać spokoju sąsiadom, stąd szczególnie w soboty od godz. 13:00, niedziele i święta należy się powstrzymać z wykonywaniem głośnych prac jak np. koszenie trawy, które powodują zaburzenie spokoju i ciszy dla wypoczynku działkowców.

Nieraz działkowcy używają głośnego sprzętu do prac ogrodowych w soboty, niedziele od rana do późnego popołudnia. Stanowi to naruszenie § 67 pkt 2 Regulaminu ROD (nie zakłócać spokoju sąsiadom zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę) oraz § 9 pkt. 2 ust.9 Regulaminu ROD (przestrzegać zasad współżycia społecznego).

 

 

"Nasz ogród – nasze życie"